25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaMestská časťNovinky MČImatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov

 V deň rozdávania polročných vysvedčení to majú prváčikovia zo základnej školy Pri kríži náročnejšie než žiaci ostatných ročníkov školy. Zúčastňujú sa každoročnej slávnostnej prváckej Imatrikulácie.

Pod vedením svojich triednych učiteliek sa na tento deň starostlivo a s radosťou pripravujú. Ich úlohou je prezentovať svoju polročnú prácu v škole a vedomosti, ktoré získali na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Okrem toho si pripomenú všetky dobré vlastnosti, ktoré má mať správny žiak.

Slávnosť moderujú skúsení školáci piataci: Hanka a Riško. Po slávnostnom nástupe a privítaní hosťa, Ing. Rastislava Bagara, prednostu MÚ boli prváci vyzvaní, aby prezentovali svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka, z matematiky, z prírodovedy, anglického jazyka a telesnej výchovy.

Naši prváci všetky výkony zvládli výborne a mohli byť zapísaní do „Cechu ozajstných žiakov našej školy“. Zhodli sa na tom pani učiteľky, pani zástupkyňa a pani riaditeľka, ktorá sa deťom prihovorila a ako prvá im popriala veľa radosti a úspechov počas celého ich školáckeho života. Ďalším gratulantom bol pán prednosta, ktorý vyjadril radosť z toho, že sa našej slávnosti zúčastnil a udelil prvákom veľkú pochvalu.

Na záver dostal každý prváčik Imatrikulačný list a tričko s logom našej školy.

Žiaci sa rozišli do svojich

img_0012 img_0024img_0096


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny