17. júna 2024
Meniny má Adolf
DúbravkaMestská časťOsobnosti DúbravkyMons. ThDr. Boris Travenec

Osobnosť Dúbravky: Otec Boris

Ľudia si ho vážia, radi počúvajú jeho kázne a s úctou ho volajú "otec" Boris. Ani vysoký vek mu neprekáža, aby odovzdával svoje služby Bohu a ľuďom, ktorých má rád. Dúbravská verejnosť možno nevie, že je potomkom významného slovenského básnika Jána Hollého. /Matka Rozália Waczulová nar. vo Viedni/. Za kňaza bol vysvätený v roku 1945 počas preletu angloamerických lietadiel. Kostol Blumentál sa stal jeho prvým kaplánskym miestom. Nasledovali ďalšie a v roku 1950 bol promovaný za doktora teológie.

Nadlhšie obdobie, plných 25 rokov, pôsobil na Myjave, kde oživil farnosť a rozvinul ekumenické vzťahy medzi katolíkmi a evanjelikmi. Začiatky neboli ľahké, pretože katolíkom bol daný evanjelicky kostol, ktorý si oni vybudovali. Skutočnosť však súvisela ešte s rakúskym cisárom, ktorý ho pôvodne pridelil katolíkom ako cenu, aby nebola zničená Myjava za priestupok evanjelického farára Daniela Krmana. On sa totiž postavil proti štátnym zá¬sahom. Postupne však ekumena zohrala svoje a vzťahy sa ukázali ako veľmi dobré. Počas svojho života prežil i represie, dôsledkom čoho bol väznený v rokoch 195I až 53. Zakúsil žaláre v Leopoldove, Bratislave, Ilave a opäť v Bratislave. To, čo prežíval v 50-tych rokoch opísal v knihe "Spomienky kňaza vo väzení a civilné zamestnanie v obaobí komunistickej totality". Aké posolstvo chcel touto knižkou zanechať súčasníkom?: "Bol som väznený za tri druhy viny - ilegálna zbierka, neoznámenie trestnej činnosti a vyučovanie mládeže v protipokrokovom duchu. Teda za protištátnu činnosť v danom období. Knižkou som chcel len zaprotokolovať to, čo sa v päťdesiatych rokoch odohrávalo v živote spoločnosti a ukázať čitateľom, že aj v najťažších podmienkach života možno žiť životom veriaceho človeka". Po opustení väzenia pracoval manuálne ako robotník v Botanickej záhrade, kde ochorel a neskôr ako bábkoherec v Krajskom divadle Žilina. Pre človeka s podlomeným zdravím to neboli ľah¬ké časy, a preto keď mu oznámili opätovné pasterizačné účinkovanie, bol veľmi šťastný. Za pontifikátu pápeža Pavla VI. bola dňa 30.decembra 1977 ustanovená prvá samostatná slovenská cirkevná provincia so sídlom v Trnave.

Odvtedy uplynulo už 30 rokov. Pre Slovákov to znamenalo veľa, veď Svätá stolica legalizovala i našu suverenitu, keď ustanovila, aby ani kúsok slovenského územia nespa¬dal viac pod cirkevnú právomoc Ostrihomu. Vy si tieto udalosti určite pamätáte. Otec Boris si tieto udalosti pamätá. Svoju úlohu pri tejto udalosti zohral aj vtedajší prezident republiky, rodák z Dúbravky - JUDr. Gustáv Husák. "Bol to môj starší spolužiak z gymnázia, ktorý bol srdcom i dušou Slovák a chcel, aby Slovensko vo svete niečo znamenalo. Preto súhlasil s podpísaním slovenskej cirkevnej provincie. Bez neho by sa táto udalosť neudiala. Zachránil i oltár z prezidentskej kaplnky tak, že ho nechal umiestniť do farského kostola v Dúbravke. Dnes je v kaplnke parlamentu, ktorej mobiliár prispôsobil môj synovec Ing. Peter Puškár. Myslím, že pre Dúbravčanov je Dr. Husák veľkou osobnosťou, ktorú by si hlavne starí Dúbravčania mali pripomenúť aspoň pamätnou tabuľou na rodnom dome. Blížia sa Vianočné sviatky. Preto sme Otca Borisa vyzvali, čo by odkázal občanom Dúbravky? "Vianoce! Najväčší dar Boha vzbúrenému ľudskému pokoleniu, ktorý sľúbil Boh prvému páru ľudí na začiatku ľudských dejín /Gen 3,15/. Začiatok jeho spásy, to je začiatok možnosti získať večne šťastný život v náručí Božom. Je to pamiatka na narodenie Božieho poverenca, Božieho Syna, ktorý sa cez pannu Máriu spojil s ľudskou prirodzenosťou v mestečku Betleheme. Aby po normálnom ľudskom živote ponúkol Bohu Otcovi svoju preukrutnú smrť a takto "zaplatil" Bohu za krutú urážku Boha ľuďmi. A na pamiatku tohto veľkého daru si v deň oslavy Jeho narodenia v podobe Bohočloveka. Najmä duchovné dary, ale ja hmotné darčeky. Bohaté duchovné darčeky Vám zo srdca praje Váš brat v Kristovi".

 Otec Boris
Návšteva audiencie u pápeža Jána Pavla II. 26.3.1993

Mons. ThDr. Boris Travenec

  • monsiňor, čestný dekan, cirkevný sudca, školský dekan, odborník v štádiu liturgie, známy náboženský publicista
  • narodený 31. marca 1921 v Nitre
  • tvorba: "Deti buďte sväté", "Cesta životom", "Spomienky kňaza na väzenie a civilné zamestnanie v období komunistickej totality"
  • od roku 1996 ako dôchodca vypomáha na fare v Bratislave - Dúbravke

Kveta Slyšková

+ foto: archív Borisa Travenca

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny