14. júna 2024
Meniny má Vasil
DúbravkaMestská časťNovinky MČBurza nápadov k Občianskemu rozpočtu

Burza nápadov k Občianskemu rozpočtu - Tlačová správa

Burza nápadov k Občianskemu rozpočtu bude prebiehať do konca júla

 

Bratislava 1. jún 2015 - Bratislavčania môžu od 1. júna do 31. júla tohto roka posielať svoje návrhy do Burzy nápadov, prvej etapy Občianskeho rozpočtu. Zaslané nápady posúdia odborní garanti a následne Rada pre Občiansky rozpočet pre rok 2016.

 

„Občiansky rozpočet sa bude realizovať aj tento rok. Fungovanie tohto mestského projektu sme však upravili tak, aby odrážal skutočné projekty, o ktoré majú Bratislavčania záujem a ktoré je aj možné zrealizovať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Jeho fungovanie v závere roku vyhodnotíme, aby sme ho v budúcnosti, v prípade potreby, vedeli ešte viac upraviť v prospech Bratislavčanov,“ doplnil primátor.

 

Obyvatelia môžu posielať podnety súvisiace s dopravou, životným prostredím, kultúrou, športom, sociálnou pomocou a sociálnymi službami nielen prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta, ale rovnako aj prostredníctvom formulárov umiestnených v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte hl. mesta. V uvedených kapitolách rozpočtu mesta sú vytvorené osobitné podkapitoly pre Občiansky rozpočet. „Cieľom tohto špeciálneho rozpočtu je, aby sa obyvatelia podieľali na rozvoji mesta, na rozdelení mestských financií a zvýšila sa úroveň spolupráce občanov so samosprávou," povedala námestníčka primátora Iveta Plšeková, ktorá má Občiansky rozpočet v gescii.

 

„Nechceme občanom sľubovať nereálne projekty, na ktoré mesto jednoducho nemá financie. Chceme, aby projekty, ktoré si občania vyberú, boli aj skutočne zrealizované. Preto žiadam Bratislavčanov, aby sa do Občianskeho rozpočtu zapojili, lebo čím viac občanov vyjadrí svoj postoj k tomu, čo v Bratislave chýba, tým efektívnejšia bude realizácia víťazných projektov,“ vyzval Bratislavčanov primátor Nesrovnal na zapojenie sa do Burzy nápadov.

 

Po uzavretí Burzy nápadov všetky prijaté podnety posúdia odborní garanti. Po tom, ako garanti pripravia stanoviská k jednotlivým návrhom občanov, posúdi ich Rada pre Občiansky rozpočet a na jeseň nasleduje ich verejné prerokovanie. Následne sa uskutoční verejné hlasovanie o vybraných projektoch elektronickou aj papierovou formou. Víťazné projekty budú realizované z prijatého rozpočtu na rok 2016.

 

 

___________________________________

Formulár k Burze nápadov je dostupný na:

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&p1=11050324&id=11048088


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny