13. júla 2024
Meniny má Margita
DúbravkaMestská časťNovinky MČPozvánka na mimoriadne zastupiteľstvo

Pozvánka na mimoriadne zastupiteľstvo

 

POZVÁNKA

 

 

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka,   ktoré sa bude konať dňa

 

7. októbra  2015  (streda)   o  17.00 hod.

 

vo   Veľkej  zasadačke   Miestneho   úradu   mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka,  Žatevná  4,

I. poschodie.

 

 Návrh programu

    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej
    komisie a overovateľov zápisnice.

1. Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   k    návrhu

    Všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy,   

    ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie   hlavného   mesta    Slovenskej
    republiky  Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností.(29kB)

2. Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   k   návrhu

    Všeobecne   záväzného   nariadenia    hlavného    mesta   Slovenskej  republiky   Bratislavy

    o  nájme   bytov  a  prechodnom   ubytovaní   v  ubytovniach   hlavného  mesta   Slovenskej

    republiky  Bratislavy a jeho mestských častí.(29kB)

3. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
    Dúbravka Futbalovému klubu polície Bratislava.(29kB)

    Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

 

 

S úctou

 

 

                                                                                              RNDr. Martin Zaťovič, v. r.

                                                                                                               starosta


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny