14. júna 2024
Meniny má Vasil
DúbravkaMestská časťNovinky MČPozvánka

Pozvánka

                                                   POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

                                26. mája 2015 (utorok) o 17.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia.

Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej

komisie a overovateľov zápisnice.

1. Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny Štepná-Novodvorská.(250kB)

2. Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery pre územie Štepná-Novodvorská.(29kB)

3. Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery pre územie Dúbravka-centrum sektor C.(29kB)

Ukončenie mimoriadneho zasadnutia.

S úctou

.

    

                           RNDr. Martin Zaťovič, v. r.,  starosta


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny