14. júna 2024
Meniny má Vasil
DúbravkaMestská časťNovinky MČTlačová správa

Dúbravka len nestavia snehuliakov a nerieši herne. Nové vedenie hodnotí pol roka vo funkcii

Za bránami úradu

„Zatiaľ sa len vešajú srdiečka na stromy, fotí sa s deťmi, alebo sa pľujú kôstky,“ znejú hlasy kritikov na sociálnych sieťach smerom na nové vedenie Dúbravky. Aj táto kritika však dokazuje, že ľudia si všimli zmenu, a to, že Dúbravka ožila. Kultúra vyšla von a oslovuje obyvateľov, trávia čas spoločne, formuje sa ich vzťah k Dúbravke ako k miestu, kde sa nechodí len prespávať, ale aj žiť.

Taký bol cieľ akcií, či už stavanie snehuliakov, čerešňové súťaženie, skrášľovanie Dúbravky na Deň zeme, zábava na Dni detí alebo podpora komunitných aktivít. Aby mohol byť program bohatší a lákavejší, napríklad aj formou koncertu rappera Majka Spirita, začala mestská časť spolupracovať s podnikateľmi, ktorí pôsobia v Dúbravke.

Okrem tejto zmeny, ktorú asi najviac vidno aj na uliciach, sa však pracuje aj za bránami úradu. Niektoré novinky patria len seniorom, iné deťom, mnohé sa však týkajú všetkých Dúbravčanov.

Čo sa už podarilo

V apríli úrad otvoril bezplatnú právnu poradňu, za tri mesiace pomohla viac než stovke obyvateľov a pre zvyšovanie právneho povedomia chystá od septembra aj pravidelné prednášky.

Vznikol investorský fond statickej dopravy, do ktorého prispievajú podnikatelia mestskej časti a investori, pomáhajú tak budovať nové parkovacie miesta či opravovať komunikácie. Noví poslanci tiež odhlasovali zmenu otváracích časov herní a prevádzok hazardných hier. Od 1. júna môžu byť otvorené len do desiatej večer. Dúbravka podporuje a propaguje aj petíciu hlavného mesta a mestských častí za zákaz hazardu na celom území Bratislavy.

Dúbravskí poslanci tiež podporili zmenu otváracích hodín reštaurácií či zákaz stavebného hluku počas víkendov.

Na mimoriadnom zasadnutí schválili poslanci začiatok regulovania výstavby v dvoch problematických lokalitách – v centre na ulici Pod záhradami a v historickej časti Dúbravky, kde majú priamo v záhrade miestneho úradu vyrásť dva domy.

Po bývalom vedení zostali už viaceré rozpracované a rozhodnuté stavebné projekty. Neostáva v týchto prípadoch nič iné, než rokovať s investormi, aby prispeli aspoň na skrášlenie verejného priestoru, ktorý budú využívať aj obyvatelia ich nových domov. Starosta Zaťovič tak napríklad vyrokoval rekonštrukciu pieskoviska a ihriska na Homolovej ulici.  V riešení je už obnova a doplnenie ďalších ihrísk.

Poslanci tiež podporili vydávanie miestnych Dúbravských novín, ktoré sa vrátili k svojmu pôvodnému názvu. Obsahom sa snažia byť novinami pluralitnými, pre všetkých Dúbravčanov. Napriek tomu, že sú farebné, sú výrazne lacnejšie než predchádzajúci Dúbravský spravodajca.

Roky zničená, schátraná

K dôležitým zmenám v Dúbravke prispelo aj posledné zasadnutie miestnych poslancov. Starosta od nástupu do funkcie rokoval s vlastníkmi zničenej budovy na Ulici kpt. Rašu – Ministerstvom vnútra SR a Slovenským červeným krížom. Nakoniec sa podarilo dohodnúť odkúpenie časti od Slovenského červeného kríža a zámenu s Ministerstvom vnútra SR.

Budova roky chátra, stretávajú sa tu bezdomovci, mládež, no aj narkomani. Viackrát bola vypálená. Nové vedenie preto rozhodlo, že budovu, v ktorej v minulosti fungovala aj materská škola, získa a prostredníctvom grantov či súkromných partnerov zrekonštruuje a dá jej nové sociálne využitie. Tento zámer podporili aj miestni poslanci. „Som veľmi rád, že sa to podarilo, rokoval som s vlastníkmi od prvého dňa,“ hovorí starosta Zaťovič. „Z ich strany, podobne ako zo strany bývalého vedenia Dúbravky by sme sa riešenia stavu budovy roky nedočkali.“

Školstvo volá

Hoci to nie je zatiaľ vidno, významná vec sa podarila aj v oblasti školstva. Dúbravka získala dotáciu 160-tisíc eur od ministerstva školstva na rozširovanie kapacít v materských školách. Nová materská škola vznikne rekonštrukciou budovy niekdajšej materskej školy na Fedákovej. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia na opravu priestorov. Vyriešiť by sa tak mohol dlhoročný problém s miestami v materských školách.

Leto využíva Dúbravka na rekonštrukcie v školských budovách. Počas prázdnin prebiehajú alebo sa chystajú opravy kúpeľní a toaliet, izolácie strechy či riešenie vlhnutia steny. Na ihriská Materskej školy Pri kríži a Švantnerova získala mestská časť dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 8-tisíc eur, Materskej škole Cabanova pri opravách kúpeľní pomohla dotácia z Úradu vlády SR. Havárie a stav budov základných škôl chce Dúbravka riešiť z peňazí v rámci dotácií od ministerstva školstva.

Z grantov samosprávneho kraja sa podarilo získať 16 500 eur na zveľadenie a nové hracie prvky v Parku Pekníkova, 50-tisíc z dotácií kraja má ísť zase na opravu chodníkov.

Materské a základné školy v správe mestskej časti sú staršie objekty. V niektorých okrem zlého technického stavu budov pribudli po bývalom vedení Dúbravky aj zle vyfakturované rekonštrukčné práce či tisícové pokuty a škody.

Dedičstvo...

Práve dedičstvá v rôznych podobách po bývalom vedení mestskej časti spomaľujú niektoré projekty. Okrem havarijných stavov budov, chýb a nedostatkov rieši mestská časť napríklad aj neoprávnené preplatenie dovolenky bývalého starostu Jána Sandtnera, chystá tiež kontrolu otázneho prideľovania bytov v minulosti.

Zdedené sú aj pripomienky a nedostatky električkovej trate v Dúbravke po „modernizácii“. Starosta Martin Zaťovič okrem rokovaní s hlavnou dopravnou inžinierkou Tatianou Kratochvílovou zorganizoval aj verejnú debatu inžinierky s obyvateľmi. Inicioval riešenie odbočenia áut na Alexyho či vypnutie semaforov pri novom Kauflande.

Starosta priznáva, že nastavenie semaforov a prechody pre peších cez trať sú stále problematické. Aktuálne sa mestská časť snaží predísť podobným chybám pri ďalšej etape modernizácie trate. Zo zastávky na Damborského by mala vzniknúť prestupná integrovaná zastávka, tunajší podchod sa zmení na bezbariérový.

Vedenie mestskej časti  pokračuje  v rokovaniach o predĺžení Saratovskej ulice smerom na Bory, nedoriešený ešte ostáva aj ďalší možný výjazd z Dúbravky na diaľnicu.

Stále tá doprava

Starostí s dopravou má Dúbravka viac. Dlhoročnou témou je rozšírenie Harmincovej ulice, ktoré mal vo volebnom programe ešte bývalý starosta. Brzdou tu sú peniaze a aj nevyrovnané pozemky.

Nový starosta pracuje na rozšírení od prebratia úradu, prebehli pracovné stretnutia s magistrátom a investormi, ktorí chcú v lokalite stavať. Ukázalo sa, že mesto nemá na Harmincovu a rozšírenie ani cent.  

Výsledkom riešenia by mal byť tretí jazdný pruh v smere do mesta, ktorý by nadväzoval na križovatku a odbočenie pri novom Kauflande, kde má ďalej cesta už štyri pruhy. Od mesta bude Dúbravka žiadať zaplatenie aspoň projektovej dokumentácie.

Zmeny prebiehajú a najmä budú prebiehať aj v súvislosti s parkovaním. Mestská časť rozbehla pasportizáciu vyhradených parkovacích miest, keďže z minulosti ostali okrem sťažností aj nedokončené evidencie. Spisovaním sa odhalia nielen neplatiči, ale aj voľné parkovacie miesta. Zistilo sa, že z minulosti zostali neriešené požiadavky ešte od roku 2011.

Nové vedenie chce, aby Dúbravka čím skôr spracovala dopravnú štúdiu. Priznáva, že úrad musí v tejto oblasti pridať. Štúdia by mala dať odpoveď na otázku, ktoré ulice budú jednosmerné, na ktorých bude obmedzená rýchlosť a podobne.

Urobiť radosť

Hoci ide o drobnosť, no poteší. Mestská časť začala spolupracovať s Našou pekárňou, ktorá pod heslom „Malá, ale pravá“ pečie a predáva chleby a koláče. Cieľom je nevyhadzovať, nevyrábať zbytočne a zároveň urobiť niekomu radosť. Počas júna tak začala Dúbravka zadarmo pribaľovať svojim seniorom k obedu domáci chlebík, pečivo či koláčik.

Mestská časť rozváža denne okolo 65 obedov seniorom v rámci opatrovateľskej služby. Od 1. mája zvýšila Dúbravka aj príspevok na stravu pre dôchodcov, v spolupráci so súkromníkmi sa tiež podarilo zvýšiť príspevok pri vítaní novonarodených  Dúbravčanov.

Vedenie mestskej časti už rokuje o podobných spoluprácach s ďalšími podnikateľmi v Dúbravke. Zdravými a chutnými potravinami chce v budúcnosti potešiť napríklad deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Starosta na záver dodáva, že ho teší priazeň Dúbravčanov a ich  snaha o komunikáciu a zároveň posúva a motivuje konštruktívna kritika a debaty. „Vážim si tiež aktívnych poslancov a aj obyvateľov, ktorí prichádzajú s novými nápadmi.“ Všetkých obyvateľov pozýva na stretnutia a priame debaty, ktoré pod názvom Na slovíčko budú od septembra pokračovať.

 

Odpočet

Najdôležitejšie zmeny za pol roka v úrade

Komunikácia úradu, otvorená komunikácia s obyvateľmi, zmena miestnych médií - fanúšikovská stránka na facebooku, stretnutia s obyvateľmi Na slovíčko, zasadnutia zastupiteľstva poobede a online, verejné debaty. Zmeny v miestnych médiách – nová forma a najmä pluralitný obsah Dúbravských novín

Oživenie kultúry, dobrovoľníctva a spolupráce s neziskovými organizáciami

Nové aktivity a oživovanie tradícií – knižný kolotoč, kvapka krvi, sadenie čerešní

Zmena otváracích časov herní

Investorský fond na opravu ciest

Získanie objektu na Ulici kpt. Rašu - jeho plánovaná rekonštrukcia

Spolupráca s podnikateľmi

Regulovanie výstavby – začiatok spracovania dvoch územných plánov zón, verejné debaty ohľadom investorských zámerov

Získanie dotácie na novú materskú školu, príprava projektovej dokumentácie. Začiatok rekonštrukcie a opráv

 

Najdôležitejšie rozrobené zmeny

spustenie prác na novej webstránke dubravka.sk

oživenie Miestnej knižnice Dúbravka  - komunikácia, katalogizácia online

Dom kultúry Dúbravka – prebratie do správy, oživenie a príprava na riešenie prebratia objektu a jeho možnú rekonštrukciu a riešenie jeho technického stavu

Výberové konania na obsadenie miest vedúcich oddelení na úrade. Konkurzy, zmeny na úrade

Rozšírenie Harmincovej ulice – pracovné stretnutia a projekt na rozšírenie o jeden pruh v smere do centra

Kontrola a pasportizácia parkovacích miest  - zistenie stavu a počet platiteľov, ale i dlžníkov

Pravidelné týždňové porady a snaha o zlepšenie fungovania Mestskej polície

Vyrovnanie sa s dlhmi s minulosti – stav budov,  chyby a nedostatky, kontrola pridelených bytov, neoprávnené preplatenie dovolenky bývalého starostu, pripomienkovanie električkovej trate po „modernizácii“

Ihriská – koncepčné riešenie ihrísk – takzvané spádové ihriská s viacerými hracími prvkami a oplotené, nepoužívané ihriská zatrávniť, získanie dotácie na Park Pekníkova


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny