14. júna 2024
Meniny má Vasil
DúbravkaMestská časťNovinky MČOznámenie

Oznámenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe plánovanej rekonštrukcie plynovodu a plynovodných prípojok v zmysle stavebného povolenia č.j. SÚ-1759/1656/2012/G3/Fe, zo dňa 31.1. 2012 pristupuje spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. k výmene plynovodu a domových plynovodných prípojok.

Práce na plynovode a prípojkách sa začnú dňa 11.5. 2015 ukončené budú do 26.6. 2015.

V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme okamžite informovať.

Právnické osoby (organizácie a firmy) upozorňujeme, že pri prepojení ich objektu na nový plynovod sú povinní predložiť kladnú revíznu správu plynoinštalácie, nie staršiu ako 3 roky.

Rekonštrukcia prípojok pozostáva z vysadenia hlavného uzáveru plynu do oplotenia, na hranici pozemku resp. na iné miesto v zmysle PD a zrekonštruovania prípojky až po pôvodný hlavný uzáver plynu s krátkodobým obmedzením dodávky plynu na čas realizácie a prepojenia na nový plynovod. Presný termín rekonštrukcie prípojky plynu bude oznámený min. 2 dni vopred každému majiteľovi (správcovi) objektu.

Kvôli zaisteniu plynulosti rekonštrukčných prác si vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie schváleného dočasného dopravného značenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., sa ospravedlňuje za dočasné nepríjemnosti spôsobené touto rekonštrukciou. Vykonávame ju však v záujme udržiavania vysokej bezpečnosti distribučnej plynárenskej siete a plynárenských zariadení.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

S pozdravom    

                                    

                                    Dagmar Klobucká

                                Technický dozor investora


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny