25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaMestská časťNovinky MČ

Novinky mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Imatrikulácia prvákov

 V deň rozdávania polročných vysvedčení to majú prváčikovia zo základnej školy Pri kríži náročnejšie než žiaci ostatných ročníkov školy. Zúčastňujú sa každoročnej slávnostnej prváckej Imatrikulácie.

Pod vedením svojich triednych učiteliek sa na tento deň starostlivo a s radosťou pripravujú. Ich úlohou je prezentovať svoju polročnú prácu v škole a vedomosti, ktoré získali na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Okrem toho si pripomenú všetky dobré vlastnosti, ktoré má mať správny žiak.

Slávnosť moderujú skúsení školáci piataci: Hanka a Riško. Po slávnostnom nástupe a privítaní hosťa, Ing. Rastislava Bagara, prednostu MÚ boli prváci vyzvaní, aby prezentovali svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka, z matematiky, z prírodovedy, anglického jazyka a telesnej výchovy.

Naši prváci všetky výkony zvládli výborne a mohli byť zapísaní do „Cechu ozajstných žiakov našej školy“. Zhodli sa na tom pani učiteľky, pani zástupkyňa a pani riaditeľka, ktorá sa deťom prihovorila a ako prvá im popriala veľa radosti a úspechov počas celého ich školáckeho života. Ďalším gratulantom bol pán prednosta, ktorý vyjadril radosť z toho, že sa našej slávnosti zúčastnil a udelil prvákom veľkú pochvalu.

Na záver dostal každý prváčik Imatrikulačný list a tričko s logom našej školy.

Žiaci sa rozišli do svojich

  » celý článok

Informácia firmy OLO

 Vážení zákazníci,

                                                     

dnes, 30.1.2015, sme o 11.30 hod. ukončili odvoz odpadu v lokalitách takmer celej Bratislavy z dôvodu nezjazdnosti ciest našou zvozovou technikou. 

 

Prosíme Vás o pochopenie, ak Vám odpad nebol odvezený. Na miestach, kde budú cestné komunikácie sprejazdnené, zabezpečíme náhradné odvozy alebo pri najbližšom termíne odvozu zoberieme aj odpad umiestnený vo vreciach položených pri vašej zbernej nádobe.

 

Úsek obchodu a marketingu.

 

 

S pozdravom

 

Alžbeta Štepánková

 

obchodná manažérka

 


  » celý článok

Súťaž v stavaní snehuliakov

 Mestská časť Bratislava-Dúbravka Vás srdečne pozýva na súťaž v stavaní snehuliakov, ktorá sa bude konať dňa 31.1.2015 na lúke za Kostolom Ducha svätého (Koprivnica). Podujatie sa bude konať pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka RNDr. Martina Zaťoviča. Čaká na Vás sladká snehová odmena.

Podujatie sa bude konať v prípade priaznivých snehových podmienok. V sobotu o 9:00h Vám potvrdíme konanie podujatia na facebookovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

  » celý článok

Dúbravka by mohla mať viac miest v škôlkach

 Dúbravka by mohla mať viac miest v škôlkach

Medzi deti prišiel premiér Róbert Fico (Smer) a aj Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s novinármi. Témou tlačovej konferencie a aj návštevy bolo rozširovanie miest v materských školách, takzvané deviate opatrenie vlády zo sociálneho balíčka. Ministerstvo školstva totiž dnes na svojom webe zverejnilo Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov.
„Žiadosť na ministerstvo podá aj Dúbravka,“ povedal starosta mestskej časti Martin Zaťovič. Upresňuje, že mestská časť sa bude snažiť o obnovu budovy na Fedákovej alebo na ulici Kpt. Rašu.
Minister a predseda vlády si škôlku v Dúbravke vybrali aj preto, lebo učiteľka z Cabanovej Janette Ivanová bola členkou petičného výboru za nový štátny vzdelávací program pre materské školy, ktorý má byť jednoduchší a zrozumiteľnejší. Na ministerstve sa ho podarilo schváliť, platiť by mal začať na jeseň. Terajší vzdelávací program je ešte z roku 2008.

  » celý článok

Pozvánka

 Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Dúbravská televízia a FC ŠKP Inter Dúbravka Vás pozývajú na IV. ročník turnaja o Putovný pohár Dúbravskej televízie.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny