13. júla 2024
Meniny má Margita
DúbravkaMestská časťArchív Komunálne voľby 2010Oznam o počte obyvateľov

Oznam o počte obyvateľov

Miestny úrad

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

_____________________________________________________________________________________________

Bratislava, 30.8.2010

OZNAM

o počte obyvateľov mestskej časti Bratislava -Dúbravka

v súlade s § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamujem, že počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol k 1.1.2010 nasledovný:

34 725

UPOZORNENIE !

Podľa vyššie uvedeného zákona musí nezávislý kandidát na starostu alebo na poslanca miestneho zastupiteľstva okrem kandidátnej listiny podľa § 16 ods. 4 a 8 predložiť aj petíciu podpísanú najmenej 400 voličmi podporujúcich jeho kandidatúru.

Posledný deň na doručenie kandidátnych listín kandidátov na starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka je

nedeľa 3. októbra 2010 do 24,00 hod.

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 4 v malej zasadačke na 1. poschodí.

PhDr. František Guth, v. r.

prednosta


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny