25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaMestská časťArchív Komunálne voľby 2010Oznam

Oznam

Kandidátnu listinu mohli podať politické strany i nezávislí kandidáti do 3.októbra.

Nezávislí kandidáti museli ku svojej kandidátke doložiť petíciu podpísanú oprávnenými voličmi.

Preskúmanie kandidátok do 13.októbra

Miestne volebné komisie preskúmajú kandidačné listiny a rozhodnú o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov. Majú na to desať dní, teda rozhodnúť musia najneskôr 13. októbra. Po ich zaregistrovaní ministerstvo začne s prípravou volebných tlačív.

Možnosť odvolať sa do troch dní od rozhodnutia nezaregistrovať kandidáta

Do 24 hodín od rozhodnutia komisie o registrácii alebo nezaregistrovaní kandidátok si rozhodnutie komisie musia prevziať splnomocnenci politických subjektov, ktoré navrhujú kandidátov alebo osobne nezávislí kandidáti. Kandidáti, ktorých komisie nezaregistrujú, sa môžu do troch dní od rozhodnutia miestnej volebnej komisie odvolať na súd. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnia obce v spolupráci s miestnymi, resp. mestskými volebnými komisiami do 23. októbra.

Odstúpenie kandidáta najneskôr tri dni pred voľbami

Zaregistrovaný kandidát sa môže najneskôr tri dni pred začatím volieb písomne kandidatúry vzdať. Kandidatúru môže odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá kandidáta nominovala.

Voliť budeme v sobotu 27. novembra, od 7:00 do 20:00

Starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev obcí a miest budeme voliť v sobotu 27. novembra, od 7:00 do 20:00.

Oficiálna volebná kampaň ku komunálnym voľbám sa začína 17 dní predo dňom volieb, čo je 10. novembra a pre predvolebné informačné moratórium sa končí 48 hodín pred začiatkom volieb, teda vo štvrtok 25. novembra o 7:00.


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny