13. júla 2024
Meniny má Margita
DúbravkaMestská časťOsobnosti DúbravkyPhDr. Ján Domok diplomat

PhDr. Ján Domok diplomat

PhDr. Ján Dömök: Diplomat na štyroch kontinentoch našiel domov v Dúbravke

Ovláda osem cudzích jazykov, precestoval množstvo krajín, pôsobil na štyroch kontinentoch ako kariérny diplomat a počas svojej práce absolvoval päť diplomatických misií. Človek, ktorý dokázal využiť pri svojej práci všestrannosť, dôslednosť, vedomosti, skúsenosti i rozvahu - PhDr. Ján Dömök.

- Pochádzate zo "starej" Bratislavy. Ako ste sa zabývali v Dúbravke?

To, že som rodený Bratislavčan, ovplyvnilo môj život. Život v centre mesta mal svoje výhody. Mal som odtiaľ blízko aj do prírody, keď sme s rodičmi podnikali turistické výlety do Malých Karpát. Po rušnom živote diplomata, ktorý som ukončil v roku 2004, som si vybral Dúbravku ako pokojné miesto, kde sa mi už 4 roky dobre býva s mojou rodinou. Rád chodím pešo a táto mestská časť je v prostredí ovenčenom zeleňou. Domov sme tu našli pred štyrmi rokmi, lebo je tu čistý vzduch a s Dúbravkou sa mi viažu aj spomienky na mladosť, keď sme chodievali na túry. Čo sa týka infraštruktúry – som spokojný a ak sa potrebujem dostať do centra – vzdialenosť nie je problém.

- Ako si Vaša manželka Fatima zvykla na bývanie na Slovensku – v Dúbravke?

Presídlila sa z Alžírska na Slovensko a to bola pre ňu veľká zmena. Prvé mesiace boli ťažké, ale postupne si zvyká, k čomu výrazne pomohol aj fakt, že vyučuje francúzštinu na Ekonomickej univerzite a učí sa slovenský jazyk. Ako sama povedala, najviac ju trápi skorá tma od novembra do apríla, úplne iné civilizačné a kultúrne návyky ako vo svojej vlasti sú pre ňu neobvyklé a žiaľ, aj niektorí aj na môj vkus arogantní Slováci.

- Máte dve dcéry, podali sa na Vás z hľadiska kariéry?

Staršia 32-ročná Marta je úspešná kariérna diplomatka a ovláda sedem cudzích jazykov. Absolvovala štvorročnú diplomatickú misiu v Bruseli a jednoročnú v Prahe. Naša malá štvorročná Camélia chodí do MŠ na Cabanovej 44, kde je veľmi šťastná vďaka všestrannej starostlivosti kolektívu pod vedením p. riaditeľky Pollákovej.

- Ste kariérny diplomat, ktorý počas svojej práce využíval dokonalú jazykovú prípravu a v talóne máte až osem cudzích jazykov. Ako sa Vám ich podarilo zvládnuť?

- V našej rodine sa hovorilo slovensky, nemecky a maďarsky, čo bol výborný základ pre môj ďalší lingvistický vývoj. Ovládam ešte ruštinu, angličtinu, španielčinu, taliančinu, francúzštinu. Pri osvojovaní si jazykov sa naraz treba intenzívne venovať iba jednému jazyku, po dotiahnutí tohto jazyka možno pokračovať s ďalším jazykom. Základom úspechu je však tvrdá sebadisciplína a sústavné opakovanie slov a výrazov, v neposlednom rade záujem a možnosť ich používať v praxi.

- Čo považujete vo Vašej kariére za najväčší úspech?

Ťažko spomenúť jeden úspech. Som rád, že všetky náročné diplomatické misie som prežil bez úhony, že som sa dožil v dobrom zdraví 69 rokov, a že mám fantastickú manželku a nádhernú malú dcéru.

- Čo je najdôležitejšie v práci diplomata? Ako je možné dosiahnuť čo najlepší výsledok?

V prvom rade treba byť veľmi náročný na seba, dôsledne si plniť vytýčené ciele, pracovať na sebe v každom ohľade, či už ide o štúdium a zvládnutie cudzích jazykov, alebo štúdium medzinárodného práva, dejín ľudstva, náboženstiev atď. H. Kissinger povedal, že vynikajúci diplomat, podobne ako vynikajúci astronaut, by mal mať vedomosti rovnajúce sa piatim vysokoškolským diplomom. Praktická rada: Treba robiť všetko naplno, nikdy nič neodfláknuť.

- Ak by ste si mohli vybrať krajinu, v ktorej by ste vedeli žiť, kde by to bolo?

Dokázal som byť šťastný všade, pôsobil som na štyroch kontinentoch. Teraz som natrvalo šťastný a spokojný na Slovensku.

- Mali ste možnosť spoznať rôzne kultúry a národy. V čom si myslíte, že je devíza Slovákov?

Som rád, že som mal možnosť spoznávať mnohé krajiny a ľudí, ktorí v nich žijú. Získal som nadhľad i skúsenosti. Čo sa týka Slovenska - sme mladý národ so všetkými kladmi a zápormi. Našou ozdobou je úprimnosť, veselosť a túžba po poznaní, ale našou najhoršou vlastnosťou je závisť, ktorej sa treba v každom prípade zbaviť.

- Čo by ste ešte chceli v živote dokázať?

- Rád by som mladšej diplomatickej generácii odovzdával svoje bohaté skúsenosti z diplomacie a všeobecne prispievať k ich pozitívnemu morálnemu a profesionálnemu rastu.

PhDr. Ján Dömök

- narodený 28. 8. 1939 v Bratislave.

- v r. 1964 ukončil štúdium angličtiny a ruštiny na FF UK v Bratislave

- v r. 1976 ukončil postgraduálne štúdium medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte UK.

- v r. 1980 získal titul PhDr.

- v r. 1975 – 1985 pôsobil na Úrade vlády ako hlavný tlmočník premiéra, jeho poradca a zástupca riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov a protokolu

- preložil vyše dvadsať kníh z politickej a ekonomickej literatúry. Ovláda osem cudzích jazykov.

- v r. 1987 – 1990 – diplomat na Kube (počas pobytu zažil rukojemnícku drámu a viackrát sa stretol s Fidelom Castrom)

- v r. 1991 – 1992 – diplomat v Mongolsku

- nezávislú Slovenskú republiku reprezentoval ako diplomat

- v r. 1993 – 1994 - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Tokiu

- v r. 1995 – 1998 - chargé d´affaires v Londýne

- v r- 1999 – 2004 – radca - minister, vedúci diplomatickej misie v Alžíri

- medzi jednotlivými vyslaniami do zahraničia pôsobil ako riaditeľ diplomatického protokolu

- v rokoch 2004 – 2009 – kancelár Bratislavskej vysokej školy práva

- v súčasnosti prednáša dejiny diplomacie a diplomatický protokol na Bratislavskej vysokej škole práva, na Ministerstve zahraničných vecí SR a na International University vo Viedni

- v r. 2007 mu vyšla kniha „Diplomat na štyroch kontinentoch“Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny