21. júna 2024
Meniny má Aloiz
DúbravkaMestská časťOsobnosti DúbravkyPredseda obch. a priemys. komory doc. Ing. Peter Mihók, CSc.

Predseda SR obch. a priemys. komory doc. Ing. Peter Mihók, CSc.

„Do Dúbravky sa vždy rád vraciam ...“, hovorí predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory doc. Ing. Peter Mihók, CSc.

Jeho korene sú v Topoľčiankach, kde prežil detstvo. SVŠ vyštudoval v Zlatých Moravciach a ekonomiku zahraničného obchodu na VŠE v Bratislave. Od roku 1975 býva v Dúbravke. Tu si aj založil rodinku a odtiaľto sa už veľa rokov vydáva na pracovné stretnutia po celej našej republike ako predstaviteľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a zároveň aj podpredseda Svetovej obchodnej a priemyselnej komory zastupuje a reprezentuje našu vlasť aj na rôznych svetových fórach. Hovoríme s doc. Ing. Petrom Mihókom, CSc.

Aký dobrý vietor Vás privial do Dúbravky ?

Priznám sa, do Dúbravky som sa dostal náhodou, lebo som tu dostal byt. Dodnes ďakujem tejto náhode, ktorá ma zaviala do veľmi dobrej a príjemnej časti Bratislavy.

Pomáhali ste otvárať dvere našim podnikateľom takmer do celého sveta. Ktorý z týchto kontaktov na Vás zanechal najväčší dojem ?

Tých kontaktov je nesmierne veľa od hláv korunovaných, cez prezidentov, ministrov, bohatých ľudí. Najviac si však v každej krajine vážim kontakty s bežnými ľuďmi, lebo práve oni Vám dajú ten reálny pohľad na život. To ostatné je často len umelá nablýskaná bublina.

Ako vnímate kvalifikáciu slovenských pracovníkov, čo by ste poradili a kde vidíte ich možnosti ?

Slováci sa za svoj kvalifikačný potenciál nemajú čo hanbiť. Sú každému rovnocenní partneri. Základom preto, aby niekto bol medzinárodne úspešný je znalosť cudzích jazykov. Ale to samé nestačí, človek musí byť odborník v oblasti, v ktorej pôsobí. Musí mať všeobecné encyklopedické znalosti a zdravé sebavedomie.

Aký je Váš pohľad na migráciu najmä mladých kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia ?

Možnosť voľného pohybu ľudí bez výraznejšieho obmedzenia je jedným z hlavných výdobytkov demokracie a globalizácie. Čiže pokiaľ je to o poznávaní, vedomostiach, relaxe je to vynikajúce. Keď v migrácii začína prevažovať ekonomický aspekt – t.j. migrovanie za prácou, často nezodpovedajúcou kvalifikačnému profilu mladého človeka, je to nešťastie pre neho samého, ale aj pre krajinu ktorá do jeho vzdelania investovala.

Existuje etika v podnikaní, resp. vyplatí sa ? Môže ku nej prispieť aj SOPK ?

Určite áno a jednoznačne z dlhodobého hľadiska sa vyplatí. Zisky možno nerastú tak rýchlo, ale človek dobre spáva a uchová si svoju rodinu aj priateľov. Čo sa dotýka druhej časti otázky tak etika podnikania je súčasťou etiky spoločnosti. Čiže pokiaľ sa spoločnosť ako celok nepráva eticky, je aj etika v podnikaní na nízkej úrovni. To je naše krédo, ktoré sa snažíme uplatňovať aj v slovenskej spoločnosti.

Čo radíte podnikateľom, ktorí vstupujú do manéže slobodného podnikania ?

V prvom rade myslieť stredne a dlhodobo, stáť pevne na zemi a nezveriť prvé investície z toho čo zarobia do osobnej spotreby, ale do vlastnej firmy.

Aké je Vaše osobné vyznanie k bydlisku – čo sa Vám páči a čo by ste zmenili ?

Je to bod do ktorého sa z každej mojej cesty, z každého kontinentu rád vraciam, pretože tam je moja rodina a zázemie. A to je jeho najvyššia hodnota. Páči sa mi lokalita svojím umiestnením a hlavne priamym dotykom s okolitou prírodou. Keď som sa sem nasťahoval mal som veľmi rád prechádzky s mojimi deťmi po starej Dúbravke. Táto však za ostatné obdobie akoby stratila svoje čaro. Určite by som rád zmenil vzťah ľudí k čistote a poriadku. Ale to nie je problém len Dúbravky.

Žijeme pod Devínskou Kobylou – aký je Váš vzťah k ochrane životného prostredia ?

Príroda je ten najväčší dar čo na Zemi máme, oveľa väčší ako napríklad nerastné bohatstvo. Bohužiaľ práve kvôli energetickým zdrojom a surovinám vôbec stupeň devastácie je vysoký a máme obavu, že našim potomkom necháme našu planétu, ale aj naše bezprostredné okolie v oveľa horšom stave ako sme ju dostali pri našom narodení.

A čo globálne výzvy – otepľovanie, nedostatok pitnej vody, znečistenie životného prostredia, migrácia obyvateľstva. Aká je Vaša vízia blízkej budúcnosti ?

Globálne výzvy sú tu z časti práve ako dôsledok nášho zlého vzťahu k životnému prostrediu či globalizácie. Osobne som optimista, lebo ľudstvo doteraz dokázalo vždy nájsť východiská z podobných situácií. Základnou podmienkou je však absolútne zodpovedný a konzekventný prístup všetkých zainteresovaných krajín. To znamená zásadná zmena prístupu k rozvoju ekonomiky a ekológie. Migrácia ako súčasť globalizácie bude pokračovať a určite zmení sociálne štruktúry jednotlivých krajín.

Veľa dní v roku strávite mimo domova. Cnie sa Vám za nim ?

Aj keď to priamo necítim počas pobytov vonku, pretože sú väčšinou plne zaplnené rokovaniami, vystúpeniami či konferenciami. Veľmi rád sa balím domov a pri lete mám dobrý pocit čím sa mi aj let pocitovo skracuje. Jednoducho domov letím rýchlejšie ako do zahraničia.

Čo Vás poháňa dopredu, čo je motorom Vášho úspešného životného príbehu ?

Základným motorom je, že robím to čo ma baví, v čom som myslím aj dobrý a jednoducho v tom chcem aj vyniknúť. Priznám sa, že v ostatnom čase ma veľmi motivuje skutočnosť, že som členom orgánov medzinárodných inštitúcií väčšinou ako jeden z mála predstaviteľov stredoeurópskeho regiónu či malej krajiny. Zúčastňujem sa aj viacerých tele konferencií a je to úžasný pocit keď medzi obmedzeným počtom ich účastníkov počujete zapájanie New York, Tokyo, Hong Kong, Paríž, Stockholm, Brusel a Bratislava.

Budem čiastočne parafrázovať J.F. Kenedyho: Čo môžete urobiť pre Dúbravku, svoje bydlisko a rodisko Vašich detí ?

Áno je to jeden z najvýznamnejších citátov J. F. Kenedyho. Pokiaľ ide o oblasť, v ktorej ja pôsobím, treba povedať, že Dúbravka chvalabohu nie je časťou Bratislavy s významným podielom priemyslu a to ju robí zaujímavou z hľadiska iných možností podnikania najmä v oblasti služieb, teda typickej oblasti pre malé a stredné firmy či živnostníkov, k čomu by mohla výraznejšie pomôcť aj naša Bratislavská regionálna komora. Určite oblasť Devínskej kobyly predstavuje ideálne prostredie pre zóny oddychu, rekreácie, zábavy a športu. Prečo práve z týchto atribútov neurobiť Dúbravku zaujímavou nielen pre Dúbravčanov, ale pre celé hlavné mesto? Preto budem veľmi rád keď v spolupráci našej Bratislavskej regionálnej komory s mestskou časťou Dúbravka a jej starostom zorganizujeme stretnutie s uvedenými podnikateľmi a začneme seriózne o týchto témach hovoriť.

Ak prídeme až ku koreňom Vašej duše, čo tam nájdeme?

Duša je niečo nevyspytateľné. Vždy v nej niečo zostáva čo je nevypovedané a je to aj v mojom prípade. Pokiaľ by som niečo z toho odhalil, tak je to hľadanie pravdy a spravodlivosti, úcty a rešpektu k životu a prírode.


Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.

Narodený 18.1.1948, Topoľčianky

 • v roku 1971 ukončil VŠE Bratislava, zahraničný obchod
 • v rokoch 1971 – 1978 Československá obchodná komora
 • v rokoch 1978 – 1982 obchodný pridelenec v Maroku
 • v rokoch 1982 – 1990 riaditeľ útvaru komerčnej politiky a integrácie v PZO Incheba
 • v rokoch 1990 – 1991 Úrad vlády
 • v roku 1991 Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR
 • od roku 1992 Československá obchodná a priemyselná komora
 • od roku 1993 vedúci delegácie SR a splnomocnenec vlády SR pre Európsku úniu
 • množstvo vedeckých prác a štúdií
 • držiteľ vysokých štátnych vyznamenaní Belgicka (Dôstojník Radu Leopolda II), Francúzska (Dôstojník Národného radu za zásluhy), Rakúska (Veľký strieborný rad Rakúskej republiky), a Talianska
 • 1997 Prominent ekonomiky
 • 1997 Zlatý podnikateľský Biatec
 • Viceprezident Eurochambres Brusel
 • Prezident slovenského podvýboru BIAC pri OECD
 • Prezident Rakúsko-Slovenského hospodárskeho fóra
 • Člen redakčných rád viacerých ekonomicky orientovaných časopisov
 • Člen Správnej rady UK a EU v Bratislave
 • Čestný prezident Taliansko-Slovenskej obchodnej komory
 • Člen akademickej rady Centra pre hospodársky rozvoj
 • Podpredseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
 • Hlavný vyjednávať SR k Európskej dohode o pridružení SR k Európskej Únii

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny