25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1.    Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.    Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 až 31 sú:
volebné miestnosti v mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky – pozri prílohu (77 kB).

  » celý článok

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016

 Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 (2 MB)

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na predmet obstarania - služby :

Zabezpečenie celoplošnej zákonnej deratizácie 2 x ročne /jar, jeseň/ na verejných priestranstvách a zeleni v správe M.Č. Bratislava-Dúbravka, zber a likvidácia uhynutých hlodavcov s operatívnymi výjazdmi k likvidácii hlodavcov
v celkovej predpokladanej hodnote 4 800 - Eur bez DPH.

Lehota na predloženie ponuky bude do 10.02.2014 do 12,00 hod.
Kontaktná osoba Ing. Jana Chválová , tel 02/ 60101152

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na opravu kúrenárskych rozvodov v objekte na Bazovského 6, v Bratislave, v celkovej predpokladanej cene do 5000 eur bez DPH.

  » celý článok

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v roku 2014

Na stránke oddelenia životného prostredia sme uverejnili harmonogram mimoriadneho pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v zime 2014

  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Oznámenie pre verejnosť

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka, že Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka bude v dňoch 23. a 27. decembra 2013 z technických príčin zatvorený.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny