25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2013 (3,1 MB)

  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať pozemky a časti pozemkov  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na rekonštrukciu Pamätníka padlým hrdinom v I. svetovej vojne do 3500 eur bez DPHa Kamenného kríža do 5000 eur bez DPH.

  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na opravu strechy na Základnej škole na Bílikovej ul. č. 34 v predpokladanej v celkovej hodnote do 29.900- EUR bez DPH.

  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na stenografické práce poskytované na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v celkovej predpokladanej cene do 3500 eur bez DPH.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny