25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na vybudovanie betónového chodníka v predpokladanej v celkovej hodnote do 1.900.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na opravu odpadnutej a poškodenej omietky na strope v kuchyni v budove na ZŠ Nejedlého 8, Bratislava v celkovej predpokladanej cene do 5000 eur bez DPH.

  » celý článok

Štatistické zisťovanie

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey)

  » celý článok

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na opravu kanalizačnej prípojky DN 150 v objekte ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava v celkovej predpokladanej cene do 3000 eur bez DPH.

  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa:
nebytový priestor v budove ZŠ Nejedlého č. 8, k. ú. Dúbravka, spoločnosti Bratislavská teplárenská , a.s., so sídlom v Bratislave

  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny