25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Potvrdenia o zdanitelnej mzde za rok 2014

 Oznamujeme Vám, že Miestny úrad Bratislava-Dúbravka vystavuje a vydáva potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2014 na základe žiadosti /telefonickej,mailovej,osobnej/ v súlade s § 39 ods. 5 ZDP:

  » celý článok

Oznámenie pre verejnosť

 Oznamujem obyvateľom mestskej časti Bratislava - Dúbravka, že Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka bude v dňoch 22., 23. decembra 2014 a 2. januára 2015 z prevádzkových dôvodov zatvorený.

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.

          starosta

  » celý článok

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

  Návrh  Plánu  kontrolnej  činnosti   na   1.  polrok  2015

  » celý článok

Oznam - parkovacie miesta

 Vážení užívatelia vyhradených parkovacích miest,

 

pokiaľ máte naďalej záujem využívať pridelené parkovacie miesto a povolenie Vám končí 31.12.2014,  musíte si podať žiadosť o predĺženie povolenia na vyhradené parkovacie miesto do 30.11.2014 na Miestny úrad Bratislava-Dúbravka.  V prípade, že tak neurobíte v stanovenom termíne, je Miestny úrad Bratislava-Dúbravka oprávnený toto vyhradené parkovacie miesto prideliť ďalšiemu žiadateľovi.

 

Zuzana Mísalová

EO - referát miestnych daní

  » celý článok

Zverejnenie zámeru MČ 8/2014

 Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer:

  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Oznam o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra

 Oznam o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny