25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Verejná vyhláška OU Bratislava

Verejná vyhláška OU Bratislava 

 
  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch predbieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie…
  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať a prenajať pozemky a časti pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

  » celý článok

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom priestory vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže – otvorená súťaž

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na zákazku: Rôzne druhy opráv verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Dúbravka v predpokladanej celkovej hodnote do 19.000.- EUR.

  » celý článok

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny