25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na servis a nastavenie horákov v objektoch miestneho úradu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v celkovej predpokladanej hodnote do 5.000 eur bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na odstránenie závad na MŠ na Nejedlého č. 8 v rozsahu do 6.000.- EUR vrátane DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na predmet obstarania - služby : Vysýpanie 47 ks košov na psie exkrementy osadených vo verejných priestranstvách M.Č. Bratislava-Dúbravka 3 x týždenne, doplnenie sáčkov, oprava košov, dočisťovanie vybratých plôch verejného priestranstva vysávaním v celkovej predpokladanej hodnote 15000 - Eur bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na opravu sociálnych zariadení na Žatevnej 2, v Bratislave v predpokladanej cene do 5000 eur bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na výmenu bojlera v kotolni na Pekníkovej 6, v Bratislave, v celkovej predpokladanej cene do 5000 eur bez DPH.

  » celý článok

Oznámenie výsledku ponukového konania

Mestská časť Bratislava-Dúbravka v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením MZ č. 304/2013 zo dňa 17.09.2013 uverejnila zámer prenajať nebytové priestory – 4 miestnosti nachádzajúce sa na prízemí objektu ZŠ Bilíkova č. 34 v Bratislave formou ponukového konania.


  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na výmenu expanzomatu, príslušných rozvodov a uzatváracích armatúr v kotolni na Žatevnej 2, v celkovej predpokladanej cene do 5000 eur bez DPH.
  » celý článok
10

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny