24. februára 2021
Meniny má Matej
DúbravkaMestská časťZoznam ulíc

Zoznam ulíc

Zoznam ulíc mestskej časti Bratislava - Dúbravka:

 • Agátová
 • Bagarova
 • Batkova
 • Bazovského
 • Beňovského
 • Bezekova
 • Bilíkova
 • Bošániho
 • Brižitská
 • Bujnákova
 • Bullova
 • Cabanova
 • Červeňákova
 • Čiernohorská
 • Damborského
 • Dražická
 • Drobného
 • Fedákova
 • Galbavého
 • Gallayova
 • Hanulova
 • Harmincova
 • Homolova
 • Húščavova
 • Chrobákova
 • Jadranská
 • Jána Valašťana-Dolinského
 • JankaAlexyho
 • Juraja Hronca
 • K Horánskej studni
 • Kajerka
 • Karola Adlera
 • Klimkovičova
 • Koprivnická
 • Kpt. Rašu
 • Kristy Bendovej
 • Kudlákova
 • Landauova
 • Lipského
 • Lysákova
 • Ľuda Zúbka
 • Martina Granca
 • M. Sch. Trnavského
 • Na vrátkach
 • Nejedlého
 • Nemčíkova
 • Novodvorská
 • Ožvoldíkova
 • Oskorušová
 • Pántikova
 • Pekníkova
 • Plachého
 • Pod záhradami
 • Polianky
 • Popovova
 • Považanova
 • Pri Hrubej lúke
 • Pri kríži
 • Pri štadióne
 • Repašského
 • Saratovská
 • Sekurisova
 • Sokolíkova
 • Strmé sady
 • Strmý bok
 • Štepná
 • Švantnerova
 • Talichova
 • Tavarikova osada
 • Tranovského
 • Trhová
 • Tulipánová
 • Ušiakova
 • Vendelínska
 • Violy Valachovej
 • Záhradkárska
 • Žatevná

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny