22. júla 2024
Meniny má Magdaléna
DúbravkaMestská časťNovinky MČ

Novinky mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zber nebezpečného odpadu

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov – uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. ZBER DOMOVÉHO ODPADU s OBSAHOM ŠKODLIVÍN
  » celý článok

Odvoz elektroodpadu

V sobotu 18. apríla  2015 odvezieme bezplatne obyvateľom Dúbravky nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.


  » celý článok

Bratislavská teplárenská oznamuje

Dňa 14.04.2015 na OST 972 Drobného v čase od 8:30 hod. do 15:00 hod. bude prerušená dodávka tepla z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie do menovanej OST z distribučnej siete Západoslovenskej energetiky.
  » celý článok

Oznam

Dňa 2. apríla 2015 v čase od 13:00 – 16:00 hodiny bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka z technických príčin zatvorený

  » celý článok

Na pol litra so starostom

 Na pol litra so starostom

  » celý článok
10

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny