21. júna 2024
Meniny má Aloiz
DúbravkaMestská časťNovinky MČPozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

           Program

ustanovujúceho  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
v pondelok

 15. decembra 2014 o  14.00 hod.

 

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

____________________________________________________________________                     

 A.    Slávnostná časť

 

            Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

1.      Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

2.      Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

3.      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

4.      Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 B.     Pracovná časť

             Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

5.      Schválenie uznesení miestneho zastupiteľstva k bodom 1, 2 a 3.

6.      Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

7.      Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov.

8.      Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva a určenie počtu ich členov.

9.      Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov.

10.  Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti.

11.  Rôzne

Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

 

                                                                     Ing. Ján Sandtner, v. r.                                                                                                          starosta                                                                                                                                                                                                                                                  


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny