25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaMestská časťArchív Komunálne voľby 2014

Archív Komunálne voľby 2014

 Zápisnica o výsledku volieb Bratislava mesto

Zápisnica MVK MČ Dúbravka zo dňa 16.11.2014(1,7MB)


Ospravedlnenie za vzniknutú chybu: oznámenie 21kB)

Oznámenie o odvolaní kandidatúry na primátorku hlavného mesta SR Bratilavy

Ing. Tatiana Kratochvílová (358kB)

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry na primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Miroslav Dragun(390kB)

PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA(332kB)

 Ing. Gabriel Karácsony(339kB)

 Výlepné plochy pri Dome kultúry Dúbravka(24kB)

Oznam pre politické strany-delegovanie členov a náhradníkov do OkrVKň( 24kB)

Vyhlásenie kandidatúry na primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (336kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby  poslancov  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy(686kB)

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry na poslanca Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Dúbravka(11kB)

 Vyhlásenie kandidatúry na starostu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka(22kB)

Vyhlásenie kandidatúry na poslancov Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Dúbravka (46kB)

Rozhodnutie starostu-určenie volebných okrskov a miestností (35kB)

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie( 22kB)

Oznam o vymenovaní zapisovateľky MVK (23kB)

Podávanie kandidátnych listín(26kB) 

Oznam o počte obyvateľov mestskej časti

Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodov 

Kandidátne listiny – tlačivá na stiahnutie

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny