25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaMiestny úrad1Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokZmluvy 2011

Zmluvy 2011


 

Číslo

zmluvy

Čislo dodatku
Typ zmluvy

     Názov zmluvy

Dátum  

     Zmluvný partner

Dátum zverejnenia
140/2006 5/2011 Dodávateľsko odberateľská zmluva
Dodatok č. 5/2011 k zmluve č. 140/2006 o dodávke stravy (pdf) 31.1.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Detské súkromné zariadenie Svetielko, s.r.o.

31.1.2011
07/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.7/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 20.1.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru-spoloč.SVB Homolova

11.2.2011
08/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.8/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 19.1.2011

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru KD Bazovského

11.2.2011
09/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.9/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 4.1.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru Kresť.dôch.Dúbravka

11.2.2011
10/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.10/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 17.1.2011

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru-dobr.hasičský zbor

11.2.2011
11/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.11/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 20.1.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru-Miestny odbor matice slovenskej

11.2.2011
12/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.12/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 11.1.2011

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru-klub KDH

11.2.2011
13/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.13/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 26.01.2011

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru-Občianske združ.Brižite III.

11.2.2011
14/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.14/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 25.1.2011

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru-údržba domov

11.2.2011
16/2011

Nájomná zmluva
Zmluva č.16/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf)
8.2.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

-M.Horváthová

8.2.2011
17/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.17/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 11.2.2011

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

-P.Ježko

11.2.2011
18/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.18/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 8.2.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

-F.Pýcha

11.2.2011
19/2011

Nájomná zmluva Zmluva č.19/2011  o nájme nebytového priestoru (.pdf) 9.2.2011

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru- vlastn.byt. a nebyt.priest.Pod Záhradami 64,64A

11.2.2011
142/2008
dodatok č.4/2011 zmluva o dielo
Dodatok č.4 k zmluve o dielo č.142/2008 (.pdf) 
predĺženie do 28.2.2011  

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

VK SERVIS s.r.o.

Mlynské Nivy 61, 827 22 Bratislava

23.2.2011
20/2011

zmluva o dielo

Zmluva 20/2011o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálneho odpadu /harmonogram/ uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka(.pdf)

doba určitá do 31.12.2011 

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

O L O – Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava


23.2.2011
254-16-01 /2011

Nájomná zmluva    
Zmluva o nájme obecného bytu (81 kB)

18.2.2011

doba určitá 1.3.2011 do 29.2.2012

 Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Zmluva o nájme bytu -Milan Briestenský     

24.2.2011
090826411

prevod do osob. vlastníctva Kúpna zmluva do osobného vlastníctva (.pdf)
28.2.2011

 Hl.mesto SR Bratislava, v správe MČ Dúbravka

24.2.2011
090825911

Zmluva podľa 182/1993 Z.z. Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva(.pdf)
28.2.2011

Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravka-

prevod vlastníctva bytu

24.2.2011
090824811

Zmluva podľa 182/1993 Z.z. Prevod vlastníctva bytu (.pdf)
28.2.2011

 Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravka-

prevod vlastníctva bytu-zriadenie záložného práva

24.2.2011
21/2011

zmluva o dielo
VK servis zmluva o dielo (.pdf)
28.2.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

VK servis

28.2.2011
A5534878
dodatok-k zmluve-o pripojení
Dodávateľsko odberateľská zmluva Dodatok k zmluve A5534878(.pdf)
1.3.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Orange Slovensko a.s.

1.3.2011
22/2011

nájomná zmluva
Stánok Trhová-B(.pdf)

František Balogh
4.3.2011
254-16-02 /2011

nájomná zmluva
Najomná zmluva J (.pdf)

p.Jedličková
11.3.2011
090827611

prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-B

Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravka bytu-zriadenie záložného práva 14.3.2011
090827211
prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-B
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 14.3.2011
090826811
prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-m
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 14.3.2011
090827111
prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-Ra
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 14.3.2011
090826511
prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-Ro
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 14.3.2011
090827011
prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-T
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 14.3.2011
27/2011

Nájomná zmluva Najomná zmluva-obcania za rozvoj Dúbravky(.pdf)

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru- občania za rozvoj Dúbravky

16.3.2011
28/2011

Nájomná zmluva Nájomná zmluva-TESLA

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru -Tesla

16.32011
29/2011

Nájomná zmluva Nájomná zmluva-údržba domov

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Prenájom nebytového priestoru -údržba domov

16.3.2011
090827411

prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-H(.pdf)
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravka bytu-zriadenie záložného práva 16.3.2011
0908269

prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-R(.pdf)
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 16.3.2011
090826311

prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-A(.pdf)
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 16.3.2011
090827511

prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytuBe(.pdf)
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 16.3.2011
1000098702

kúpna zmluva
kupna-zmluva-1000098702(.pdf)

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

-T-COM
22.3.2011
1000098700

kúpna zmluva
kupna-zmluva-1000098700(.pdf)

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-T-COM

22.3.2011
215/1998
dodatok 8/2011
prenájom pozemku
prenájom pozemku(.pdf)

Mestská časť Bratislava- 30.3.2011
30/2011

dohoda o uhrade dlhu 
dohoda o zaplatení dlhu mes-splátkam(.pdf)
Mestská časť Bratislava-Meravý 30.3.2011
41/2010
dodatok 1
Dodávateľsko odberateľská zmluva Dodávateľsko odberateľská zmluva(.pdf)
Mestská časť Bratislava-STENOTYP 30.3.2011
13/2011

vypôžička zbierkovych predmetov
Zmluva vypôžičko zbierkovych predmetov(.pdf)
Múzeom mesta BAMestská časť Bratislava 30.3.2011
090826111

prevod vlastníctva bytu prevod vlastníctva bytu-d(.pdf)
Hl.mesto Primaciálne nám. č.1v správe MČ BA-Dúbravkabytu-zriadenie záložného práva 30.3.2011
196/2010
dodatok 1/2011
nájom nebytoveho priestoru
nájom nebytoveho priestoru(.pdf)
Mestská časť Bratislava-

FC ŠKP Dúbravka Bratislava

31.3.2011
51/2011

zmluva o spolupráci
zmluva o spolupráci(.pdf)
Mestská časť Bratislava-UPC BROADBAN Slovakia
1.4.2011
49/2011

zmluva o dielo
Vykonanie jarnej a jesennej deratizacie(.pdf)

1.4.2011


Mestská časť-juráček Radoslav-Slovenská deratizačná služba
5.4.2011
47/2011

najom nebyt.priestorov
najom nebyt.priestorov-spoločnosti(.pdf)
Mestská časť Bratislava-KSS ZO v Dúbravke
6.4.2011
48/2011

najom nebyt.priestorov najom nebyt.priestorov-KSS(.pdf)
Mestská časť Bratislava-poloč.pri Dome sv. Martina
6.4.2011
56/2001
dodatok 56-11
zmluva o nájme pozemku
dodatok 56-11(.rtf)

Mestská časť Bratislava-najom pozemku
8.4.2011
57/2011

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie
Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie
7.4.2011
Tanečný klub Danube
7.4.2011
60/2011

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie
Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie
26.4.2011
Liga proti rakovine SR
26.4.2011
61/2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20.4.2011
Asociácia postihnutých chronickými chorobami
20.4.2011
62/2011

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie
Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie
27.4.2011
Zväz diabetikov Slovenska
27.4.2011
54/2011
dodatok 54-11
najom nebyt.priestorov najom nebyt.priestorovSBD(.pdf)
Mestská časť Bratislava-MbP Nejedlého
11.4.2011
1/2011

Dohoda o prevzatí dlhu     
Dohoda o pristúpení k záväzku 23.2.2011

15.4.2011
2/2011

Dohoda o prevzatí dlhu   Dohoda o pristúpení k záväzku 15.4.2011

15.4.2011
3/2011

Dohoda o prevzatí dlhu   Dohoda o pristúpení k záväzku 15.4.2011

15.4.2011
254-16-03 /2011

Nájomna zmluva
zmluva o nájme bytu
15.4.2011  Angelika Krajčovičová 15.4.2011
69/2011

Nájom bytu
Zmluva o nájme bytu [pdf, 91 kB]
18.4.2011
Eugénia Antalová
21.4.2011
65/2011

Ostatné zmluvy
Zmluva o umiestnení nápojového automatu [pdf, 97 kB]
18.4.2011
Orient coffee express, s.r.o., Znievska 7, 851 06 Bratislava
21.4.2011
70/2011

Poistná zmluva
Úrazové poistenie CHARTIS ACCIDENT [pdf, 429 kB]
19.4.2011
Chartis Europe S.A.
28.4.2011
64/2011

Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
29.04.2011
eSlovensko
M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
29.04.2011
409005811

Kúpna zmluva
KZ Zaris.pdf

Libor Záriš
2.5.2011
79/2011

Nájomná zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru
04.05.2011
Vlastníci bytov a NbP na Gallayovej ul. č. 21, 23, 25 v zastúpení SEM, s.r.o.
04.05.2011
66/2011

Nájomná zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.04.2011
HPL, s.r.o.
06.05.2011
71/2011

Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 71/2011 [pdf, 108 kB]
5.5.2011
Stredná odborná škola polygrafická
6.5.2011
80/2011

Poistná zmluva
Poistenie majetku
3.5.2011
Chartis Europe S.A. 11.5.2011
185/2010
1/2011
Nájomná zmluva
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 185/2010 o nájme nebytového priestoru
05.05.2011
integrita
11.05.2011
81/2011

Nájomná zmluva
Zmluva o nájme pozemku [pdf, 102 kB]
16.5.2011
Viliam Nagy
16.5.2011
86/2011

Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na zhotovenie a dodávku diela: Erb mestskej časti Bratislava-Dúbravka z prírodného kameňa
19.5.2011
Miloš Černer
20.5.2011
254-16-04/2011

Nájomná zmluva
Zmluva o nájme bytu
19.05.2011
Roman Hajzer
30.05.2011
254-16-05/2011

Nájomná zmluva Zmluva o nájme bytu 19.05.2011 Mgr. Kamil Kolenič
30.05.2011
91/2011

Komisionárska zmluva
Komisionárska zmluva o zabezpečení poskytovania tovarov a služieb - Asistencia Pass
30.5.2011
Sodexo Pass SR, s.r.o.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
31.5.2011
260-16-01/2011

Nájomná zmluva Zmluva o nájme služobného bytu
24.05.2011
Ľubomír Vandák
31.5.2011
260-16-02/2011

Nájomná zmluva Zmluva o nájme služobného bytu 30.5.2011 Mgr. Adriana Tarageľová
31.5.2011
240-01-2011

Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme bytu
Dohoda o skončení nájmu služobného bytu
30.5.2011 Mgr. Adriana Tarageľová 31.5.2011
260-16-03/2011

Nájomná zmluva Zmluva o nájme obytnej miestnosti
31.5.2011 PaedDr. Katarína Panasiuková
31.5.2011
240-02-2011

Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme bytu Dohoda o skončení nájmu služobného bytu 30.5.2011 PaedDr. Katarína Panasiuková
31.5.2011
0528-PRB-2009/Z
Záložná zmluva Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskoršich predpisov 18.5.2011

Mestská časť Bratislava-Dúbravka-

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

8.6.2011

96/2011


Nájomná zmluva

Zmluva o nájme nebytového priestoru

07.06.2011

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

10.06.2011

89/2009

1/2011

Nájomná zmluva

Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 89/2009 o nájme nebytového priestoru

30.05.2011

Súkromná materská škola

13.06.2011

90/2009

1/2011

Nájomná zmluva

Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 90/2009 o nájme nebytového priestoru

30.05.2011

Súkromná základná škola - Wonderschool

13.06.2011Zmluva o dodávke plynu

( pre odberateľov kategórie Malé podnikanie

a organizácie - maloodber )

Zmluva o dodávke plynu

 

strana č .1

strana č .2

08.06.2011

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

13.06.2011

97/2011

Inominátna zmluva

Zmluva č. 97/2011

17.06.2011

Cyklistický spolok Žilina

17.06.2011

838/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme pozemku
30.05.2011 Ľudovít Šándor 20.06.2011
85/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme pozemku
26.05.2011
Bytový dom Dúbravka s.r.o
20.06.2011

94/2011


Dohoda

Dohoda č. 94/2011 o skončení nájmu nebytového priestoru k zmluve č. 8/2008

24.06.2011

Futbalový klub Dúbravka

29.06.2011

254 – 16 - 06 / 2011


Nájomná zmluva

zmluva o nájme bytu (80 kB)


20.06.2011

Milan Briestenský

24.06.2011

98/2011


Nájomná zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

29.06.2011

Údržba domov, s.r.o.

29.06.2011
09 0 8282 11

zmluva o prevode vlastníctva bytu

zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

27.06.2011


29.06.2011

09 0 8285 11


zmluva o prevode vlastníctva bytu

zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

27.06.2011


29.06.2011

09 0 8280 11


zmluva o prevode vlastníctva bytu

zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

27.06.2011


29.06.2011

240-03-2011


Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme bytu

dohoda o skončení nájmu služobného bytu

30.06.2011

Mgr. Angelika Krajčovičová

30.06.2011

1121067411


Poistná zmluva

Poistenie majetku

17. júna 2011

Chartis Europe S.A.

30. júna 2011

260-16-04/2011


Nájomná zmluva

Zmluva o nájme služobného bytu

30.06.2011

Martina Ožvaldová

30.06.2011


5212306 Služba Zmluva o pripojení 22.6.2011 Orange 7.7.2011

5212243 Služba Zmluva o pripojení 22.6.2011 Orange 7.7.2011

5212228 Služba Zmluva o pripojení 22.6.2011 Orange 7.7.2011

5212309 Služba Zmluva o pripojení 22.6.2011 Orange 7.7.2011

ID264DSP01

Služba

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

ID264DSP01 Služba

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

5212259 Služba

Zmluva o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

5212368 Služba

Zmluva o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

5213773 Služba

Zmluva o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

5212352 Služba

Zmluva o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

5212255 Služba

Zmluva o pripojení

22.6.2011

Orange

7.7.2011

130/2011


Zmluva o stravovaní dôchodcov
Zmluva o stravovaní dôchodcov
8.7.2011
ZŠ Nejedlého
8.7.2011
121/1994 30 Zmluva o nájme Dodatok č. 30
27.6.2011
spoločnosť Dalkia, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 11.7.2011
090824911
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva 14.07.2011
15.07.2011
090828311
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva 14.07.2011
15.07.2011
148/2011
Dodávateľská zmluva Zmluva o dodávke plynu 24.5.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.7.2011
149/2011
Dodávateľská zmluva Zmluva o dodávke plynu 24.5.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.7.2011
125/2006

99/2011


Dohoda

Dohoda č. 99/2011 o skončení účinnosti zmluvy č. 125/2006 o nájme pozemku v znení dodatku č. 1/2009

29.06.2011


British International School Bratislava, s.r.o.


29.06.2011
66/2007 142/2011 Dodatok

dodatok k zmluve č. 66/2007 o nájme časti pozemku

19.6.2011

Zoltán Kublihaechlo

Zoltán Takács 

29.7.2011
141/2006 144/2011 Dodatok dodatok k zmluve č. 141/2006 o prenájme pozemku 20.7.2011

euro AWK spol. s r. o.

29.7.2011

260-16-04/2011


Nájomná zmluva Zmluva o nájme služobného bytu 30.06.2011 Martina Ožvaldová 30.06.2011

260-16-05/2011


Nájomná zmluva Zmluva o nájme služobného bytu 31.07.201 Marcela Danihelová 29.07.2011

260-16-06/2011


Nájomná zmluva Zmluva o nájme služobného bytu 31.07.2011 Nataša Hrančová 29.07.2011

84/2011


Nájomná zmluva

zmluva č. 84/2011 o nájme pozemku

15.06.2011

Andrej Náter a Ranáta Náterová

10.8.2011
147/2011


Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.07.2011

Pavol Vavro

29.07.2011

135/2011Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

20.07.2011

Dobrovolný hasicský zbor Dúbravka

19.07.2011

132/2011Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

20.07.2011

Women´s soccer club

19.07.2011

248804641100


Ostatné zmluvy

Zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

5.08.2011

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

9.8.2011

1/2011


Dohoda

Dohoda o postupnom splácaní pohľadávky

10.08.2011

Jozef Polyak

12.08.2011

4/2011

58/2006

Nájomná zmluva

Dodatok č. 4/2011 k zmluve č. 58/2006 o nájme nebytového priestoru

12.08.2011

Centrum obnovy rodiny, n.o.

12.08.2011

150/2011


Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

27.7.2011

Obec Radošovce, Ing. Vladimír Kočárik, starosta

11.8.2011

133/2011Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

20.07.2011

Športový klub TENIS CENTRUM

19.07.2011

136/2011Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

20.07.2011

Slovenský Skauting, 11.zbor Biele delfíny

19.07.2011

134/2011Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

20.07.2011

Futbalový klub Dúbravka

19.07.2011

89/2011


Nájomná zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

11.05.2011

Marta Polgárová

11.05.2011

88/2011


Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 11.05.2011

NOVALIM spol. s.r.o.

11.05.2011
74/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov

28.04.2011

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Cabanova 19-31

V zastúpení: DOMBYT Benčíková, s.r.o.

28.04.2011
75/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.04.2011

Slovenský zväz záhradkárov – ZO 4-30 Bratislava-Polianky

28.04.2011
87/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 11.05.2011

Vlastníci bytov Bošániho 15, 17, 19 V zastúpení: DOMING s.r.o.

11.05.2011
72/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov

29.04.2011

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina Dátum 

29.04.2011

73/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.04.2011

Vlastníci bytov a nebyt. priestorov na ul. Pod záhradami 64, 64A  V zastúpení: DOMBYT Benčíková, s.r.o.

28.04.2011
76/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.04.2011

SVB Pekníkova 1 a 3

28.04.2011
67/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov

18.04.2011

Správcovské bratislavské družstvo

18.04.2011

68/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov

19.04.2011

Poslanecký klub Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka Koalície politických strán Smer-sociálna demokracia, Strana zelených Slovenska, OBČIANSKI KANDIDÁTI, Slovenská národná strana 

19.04.2011

90/2011
Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 11.05.2011

Slovenský zväz záhradkárov – ZO 4 - 2 Bratislava-Dúbravka

11.05.2011

159/2011


Zmluva o dielo 

Zmluva o dielo č.3/2011 o dodávke prác

22.8.2011

YUKO s.r.o

24.8.2011

160/2011
Zmluva o dielo  Zmluva o dielo č.4/2011 o dodávke prác 22.8.2011 YUKO s.r.o 24.8.2011
161/2011
Zmluva o dielo  Zmluva o dielo č.5/2011 o dodávke prác 22.8.2011 YUKO s.r.o 24.8.2011
162/2011
Zmluva o dielo  Zmluva o dielo č.6/2011 o dodávke prác 22.8.2011 YUKO s.r.o 24.8.2011

150/2011


kúpna zmluva

kúpna zmluva uzavorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v z.n.p.

26.08.2011

Obec Radošovce

27.08.2011

254-16-09/2011


Nájomná zmluva

zmluva o nájme bytu (319 kB)


30.08.2011

Mgr. Andrej Hatala a Michaela Hatalová

30.08.2011

4/2011/OB


dohoda

dohoda o pristúpení k záväzku

30.08.2011


30.08.2011

157/2011


zmluva o nájme pozemku

zmluva č. 157/2011 o nájme pozemku


 Ing. arch.Peter Dodok

31.08.2011

254-16-08/2011


Nájomná zmluva

zmluva o nájme bytu

22.08.2011

Angelika Krajčovičová a Emilian Krajčovič

24.08.2011

248804641100


ostatné zmluvy

Zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona 377/1990 Zb.o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

05.08.2011

Hlavné mesto Slovenskej republiky

09.08.2011

09 0 8293 11


zmluva o prevode vlastníctva bytu

zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva (5,4 MB)

26.08.2011


26.08.2011

09 0 8279 11


zmluva o prevode vlastníctva bytu zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva (5,4 MB)
26.08.2011
26.08.2011

79/2011

4600000982

nájomná zmluva

zmluva č. 79/2011 o nájme nebytového priestoru - údržba a prevádzka technologického zariadenia OST

31.08.2011

Bratislavská teplárenská, a.s.

31.08.2011

78/2011

4600000986

kúpna zmluva

kúpna zmluva - tepelno-technické zariadenie č. 78/2011

31.08.2011

Bratislavská teplárenská, a.s.

31.08.2011