5. júna 2020
Meniny má Laura
DúbravkaMestská časťNovinky MČPotvrdenia o zdanitelnej mzde za rok 2014

Potvrdenia o zdanitelnej mzde za rok 2014

Oznamujeme Vám, že Miestny úrad Bratislava-Dúbravka vystavuje a vydáva potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2014 na základe žiadosti /telefonickej,mailovej,osobnej/ v súlade s § 39 ods. 5 ZDP:

1. na žiadosť zamestnanca do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi.

Zamestnanec musí požiadať o vystavenie takéhoto dokladu k ročnému zúčtovaniu pre iného platiteľa najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia;

2.    ak zamestnanec nepožiada o vystavenie dokladu pre účely ročného zúčtovania pre iného zamestnávateľa ani nepožiada tohto zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,

zamestnávateľ je povinný vystaviť doklad do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, t. j. najneskôr do 10. 3. 2015.

Frúsová Mária – odd. personálne a mzdové

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

02/69202522, frtusova@dubravka.sk


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny