13. júla 2024
Meniny má Margita
DúbravkaMestská časťOsobnosti DúbravkyUčiteľka RNDr. Ružena Halásová

Učiteľka RNDr. Ružena Halásová

Jednoducho silná a skvelá osobnosť a ženská osobniosť Dúbravky

V starej Dúbravke už nežije medzi nami pani RNDr. Ružena Halásová, starým Dúbravčanom známa ako pani učiteľka Halásová . Som jedným z jej bývalých žiakov a môj obdiv k jej ľudským vlastnostiam mi nedá zabudnúť na dary jej umu a duše, ktoré nám s takou láskou a plným priehrštím rozdávala počas jej učiteľského pôsobenia v Dúbravke. Bolo to v budove bývalej dúbravskej školy, na dnešnej Žatevnej ulici, kde sídli miestny úrad. Myslím si, že dnes, po vyše päťdesiatich rokoch odvtedy, čo sme vykĺzli spod jej krídiel, je dobré pripomenúť si ju nielen ako učiteľku, ale aj ako dobrého a charakterného človeka.

Detstvo prežila vo svojom rodisku v Ružinej v okrese Lučenec, v rodine dedinského kováča, spolu so štyrmi súrodencami. Túžbu po vzdelaní naplnila štúdiom na Učiteľskom ústave, kde maturovala v roku 1941. Učiteľský dekrét ju zavial do dedinky Davidov na východnom Slovensku, kde bola vôbec prvou ženou - učiteľkou. Zoznámila sa tam aj so svojím budúcim manželom Teodorom. Veru ťažko sa s ňou lúčili nielen jej žiaci, ale aj ostatní dedinčania, ktorým prirástla k srdcu, keď už jako vydatá pani Halásová odchádzala na nové pôsobisko za svojím manželom.

Pred príchodom do Dúbravky v roku 1947 krátko pôsobila ako učiteľka aj v Záhorskej Bystrici.

Na jej pôsobenie v Dúbravke si všetci jej bývalí žiaci spomínajú ako na čosi, čo sa už potom v živote neopakovalo. Neboli to iba hodiny, strávené v škole, ale aj nacvičovanie divadelných predstavení, spevokol, vychádzky v prírode, či rady našim mamám v rôznych životných situáciách.

Pani učiteľka Halásová bola a celý život zostala človekom s výnimočnými vlastnosťami. Srdce zo zlata a rozum z ocele! V päťdesiatych rokoch, keď besnela “akcia B”, čo bolo násilné vysťahovávanie nevinných rodín z Dúbravky sa odvážila intervenovať za zrušenie tohoto strašného rozhodnutia. Je iróniou osudu, že človek pôvodom “nedúbravčan”, naviac na vratkom učiteľskom poste sa v tých časoch odvážil pomáhať ľuďom. Hoci niektorí rodení Dúbravčania v tom čase zastávali vysoké politické i štátne funkcie a svojim rodákom nepomohli.

Najmä dehonestácia učiteľskej práce donútila pani Halásovú prejsť na iné pracovisko. V Slovenskom pedagogickom nakladateľstve začala pracovať ako redaktorka. Vysokoškolské štúdium absolvovala popri zamestnaní a zavŕšila ho doktorátom na Prírodovedeckej fakulte UK. Húževnatosťou v práci dosiahla funkciu vedúcej redakcie prírodných vied v SPN. Napokon, o jej pracovnej aktivite svedčí viac ako 30 učebníc a metodických príručiek. Bola prekladateľkou odbornej literatúry z ruštiny, češtiny a maďarčiny, spoluautorkou príručiek odbornej terminológie z prírodovedných predmetov pre maďarské gymnáziá.

Pani Halásová však nie je a nikdy nebola iba strojom na robotu.

Jej vnímavosť, mäkkosť srdca mamy, vnútorná spätosť so slovenskou domovinou, láska k vážnej i populárnej hudbe, k poézii, ku kumštu vôbec, vzbudzujú vo mne stály obdiv. Celý môj prežitý život mi bola vzorom, ako by mal človek pracovať a žiť. Pri mojich pochôdzkach po starej Dúbravke som si sem-tam odskočíl k nej na kus reči. Len tak, bez oficiálností. Trochu si ohriať dušu v tom čase bezduší. Aspoň dobrým slovom splatiť to, čo v mladých rokoch dostala od nej do daru moja detská duša, odovzdať je pozdravy od ďalších bývalých žiakov. Stále z nej vyžarovala charizma osobnosti. Hoci smrť manžela zmenila rytmus jej života a telo trápili už neduhy, ktoré ju nútili ostávať väčšinu dňa v byte aj tak radosť rozdávala. Ale jej úžasná vitalita snúbiaca sa so skromnosťou a zmyslom pre krásu bola naozaj jedinečná. Pri stretnutiach mala vždy naporúdzi nejaké čerstvé zážitky z čítania poézie jej obľúbeného básnika, Milana Rúfusa. Dnes mi veľmi chýbajú tie návštevy, ale s pokorou na ňu spomíname....

Áno! Kam vstúpila pani Ruženka Halásová, tam rástli stromy poznania a ľudskosti. A hoci v dnešnom uponáhľanom svete čas rýchlo uteká, nedá mi nespomaliť. Za všetkých bývalých žiakov v dúbravskej škole vysloviť slová uznania, či jednoducho to prosté, ďakujem! Človek si až neskôr uvedomí silu a krásu osobnosti, ktorá pozitívne vplývala na jeho detské roky. Pani učiteľka Halásová takou osobnosťou bola a v našich srdciach neustále je.

V. G.


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny