24. februára 2021
Meniny má Matej
DúbravkaMestská časťDúbravka Miestny úradPamiatky v Dúbravke

Pamiatky v Dúbravke

Podľa zákona číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení pamätihodnosti obce ( § 14, ods. 4 cit. zákona ). Do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy.

Na základe uvedeného a odporúčania MR predkladám do Miestneho zastupiteľstva prijať uznesenie, ktorým sa schváli zoznam pamätihodnosti na území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny