16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokNájomné zmluvyPrenájom pozemkov

Prenájom pozemkov

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá

30.09.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 107/2007

č zmluvy: 107/2007, dodatok č. 1

typ zmluvy: nájomná zmluva

názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 107/2007

dátum podpisu: 29.9.2011

zmluvný partner : Ing. Oto Zimmermann

dátum zverejnenia : 30.09.2011

zodpovedná: JUDr. Eva Fridrichová

 JUDr. Eva Fridrichová

21.09.2011

Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

č. zmluvy : 09 0 8289 11

typ zmluvy: predaj majetku-Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy : zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

dátum podpisu 20.09.2011

zmluvný partner :

dátum zverejnenia : 21.09.2011

JUDr. Eva Fridrichová

30.09.2011

Zmluva o nájme pozemku

č. zmluvy : 225/2011

typ zmluvy: nájom pozemku

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 30.09.2011

zmluvný partner : Ing. Petra Vicenová, Ing. Martina Vicenová

dátum zverejnenia : 30.09.2011

JUDr. Fridrichová

21.10.2011

zmluva o nájme pozemku

č. zmluvy: 255/2011

typ zmluvy: nájomná zmluva

názov zmluvy: zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 15.10.2011

zmluvný partner: IUWE - Dúbravcice, s. r.o.

dátum zverejnenia: 21.10.2011 

JUDr. Fridrichová

9.12.2011

č.. dodatku: dodatok č. 1

k zmluv. č.: 28/2007

názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely č. 28/2007

dátum podpisu: 28.11.2011

zmluvný partner : Stanislav Kauzal

dátum zverejnenia : 9.12.2011

JUDr. Hofmannová

22.12.2011

číslo zmluvy: 354/2011 (395 kB)

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 19.12.2011

zmluvný partner : Balogh František

dátum zverejnenia : 22.12.2011

JUDr. Hofmannová

22.12.2011

číslo zmluvy: 355/2011 (1,6 MB)

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 19.12.2011

zmluvný partner : Kiss Zoltán

dátum zverejnenia : 22.12.2011

JUDr. Hofmannová

21.12.2011

číslo zmluvy: 352/2011 (1,6 MB)

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 19.12.2011

zmluvný partner : Ing. Vladimír Vlček

dátum zverejnenia : 21.12.2011

JUDr. Hofmannová

21.12.2011

číslo zmluvy: 350/2011(1,6 MB)

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 19.12.2011

zmluvný partner : Ing. Tatiana Kulíková

dátum zverejnenia : 21.12.2011

JUDr. Hofmannová

21.12.2011

číslo zmluvy: 351/2011 (1,6 MB)

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 19.12.2011

zmluvný partner : Mgr. Marek Dinuš

dátum zverejnenia : 21.12.2011

JUDr. Hofmannová

21.12.2011

číslo zmluvy: 356/2011 (1,6 MB)

názov zmluvy : Zmluva o nájme pozemku

dátum podpisu: 19.12.2011

zmluvný partner : Mgr. Judita Talostanová

dátum zverejnenia : 21.12.2011

JUDr. Hofmannová

21.12.2011

číslo zmluvy: 353/2011 (153 kB)

názov zmluvy : Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 224/2010

dátum podpisu: 9.12.2011

zmluvný partner : Ing. Tomáš Imriška

dátum zverejnenia : 21.12.2011

JUDr. Hofmannová

22.12.2011

č.. dodatku: dodatok č. 1

k zmluv. č.: 11/2006

názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteµnosti č. 11/2006

dátum podpisu: 28. 11. 2011

zmluvný partner : Tibor Kulík

dátum zverejnenia : 22.12.2011

JUDr. Hofmannová

22.12.2011

č.. dodatku: dodatok č. 4

k zmluv. č.: 17/2004

názov zmluvy : Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme pozemku č. 17/2004

dátum podpisu: 29. 11. 2011

zmluvný partner : Peter Kraus

dátum zverejnenia : 22.12.2011

JUDr. Hofmannová

2012

23.1.2012

názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 255/2011 zo dňa 15.10.2011

identifikácia účastníka zmluvy: IUWE – Dúbravčice, s.r.o.

popis predmetu zmluvy: nájom pozemku

celková hodnota predmetu zmluvy: 1920 EUR/rok

dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 20.01.2012

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.02.2012

dátum skončenia platnosti zmluvy: do konca mesiaca v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu – rozšírenie cestnej komunikácie na Agátovej ul. v Bratislave
názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 109/2012

identifikácia účastníka zmluvy: Ing. Gabriel Jenčík

popis predmetu zmluvy: nájom pozemku

celková hodnota predmetu zmluvy: 118,20 Eur/rok

dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 19.03.2012

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.04.2012

dátum skončenia účinnosti zmluvy: neurčito
názov zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 36/2006

identifikácia účastníka zmluvy: Ing. Gabriel Jenčík

popis predmetu zmluvy: nájom pozemku

celková hodnota predmetu zmluvy: 99,58 Eur

dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 19.03.2012

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 31.03.2012

dátum skončenia účinnosti zmluvy: 31.03.201228.03.2012

názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 104/2012

identifikácia účastníka zmluvy: Beláň Július

popis predmetu zmluvy: nájom pozemku

celková hodnota predmetu zmluvy: 559 Eur/rok

dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 19.03.2012

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.04.2012

dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.08.202028.03.2012

názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 107/2012

identifikácia účastníka zmluvy: EUPHORIA GASTRO s.r.o.

popis predmetu zmluvy: nájom pozemku

celková hodnota predmetu zmluvy: 665 Eur/rok

dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 19.03.2012

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.04.2012

dátum skončenia účinnosti zmluvy: 31.12.201428.03.2012

názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 103/2012

identifikácia účastníka zmluvy: Akzent Media spol. s r.o.

popis predmetu zmluvy: nájom pozemku

celková hodnota predmetu zmluvy: 2000 Eur/rok

dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 19.03.2012

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.04.2012

dátum skončenia účinnosti zmluvy: 31.03.2013
31.5.2012

číslo: 146/2012

Názov: Zmluva č. 146/2012 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

Typ: zmluva

Predmet: prenájom pozemku parc. č. 649/2 a časť pozemku parc. č. 649/1

cena: 77,40 EUR

dátum uzatvorenia: 30.05.2012

dátum zverejnenia: 31.05.2012

Dátum účinnosti: 1.06.2012

zmluvný partner: Mgr. Eva Juklová

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková


 JUDr. Gajdošíková
23.7.2012

a) názov zmluvy: Zmluva č. 223/2012 o nájme pozemku

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Klub bratislavských turistov

Sídlo: Záborského č. 33, 831 03Bratislava

c) popis predmetu zmluvy: nájom pozemku na osadenie turistickej mapy

d) celková hodnota predmetu: 1,--Euro

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 23.07.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy (najskôr 24.07.2012)

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 10.08.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

25.7.2012

číslo: 216/2012

Názov: Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2009 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

Typ: Dohoda

Predmet: ukončenie nájmu pozemku parc. č. 3175/46 k. ú. Dúbravka

cena: -

dátum uzatvorenia: 13.07.2012

dátum zverejnenia: 25.07.2012

Dátum účinnosti: 26.7.2012

zmluvný partner: Eleonóra Fajnerová

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková
25.7.2012

číslo: 217/2012

Názov: Zmluva č. 217/2012 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

Typ: Zmluva

Predmet: nájom časti pozemku parc. č. 3401/105 k. ú. Dúbravka

cena: 53,40 EUR

dátum uzatvorenia: 13.07.2012

dátum zverejnenia: 25.07.2012

Dátum účinnosti: 26.07.2012

zmluvný partner: Eleonóra Fajnerová

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková
25.7.2012

číslo: 215/2012

Názov: Zmluva č. 215/2012 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

Typ: Zmluva

Predmet: nájom časti pozemku parc. č. 3401/1 k. ú. Dúbravka

cena: 38,10 EUR

dátum uzatvorenia: 18.07.2012

dátum zverejnenia: 25.07.2012

Dátum účinnosti: 26.07.2012

zmluvný partner: Martin Urbanovský

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková
30.7.2012

číslo: 220/2012

Názov: Dodatok č. 1/2012

Typ: dodatok

Predmet: doplnenie a zmena člákov zmluvy č. 351/2012

cena: 0,- EUR

dátum uzatvorenia: 25.07.2012

dátum zverejnenia: 30.07.2012

Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner: Mgr. Marek Dinuš

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková

 8.8.2012

a) názov zmluvy: Zmluva č. 218/2012 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Richard Hrabačka

c) popis predmetu zmluvy: nájom pozemku na záhr. a rekr. účely

d) celková hodnota predmetu: 198,--Eur ročne

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 06.08.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy (najskôr 08.08.2012)

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: doba nájmu neurčitá

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková

15.8.2012

číslo: 152/2012

Názov: Dohoda o ukončení Zmluvy č. 39/2007 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

Typ: dohoda

Predmet: ukončenie zmluvy č. 39/2007 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

cena: 0,- EUR

dátum uzatvorenia: 12.07.2012

dátum zverejnenia: 15.08.2012

Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy (najskôr 16.08.2012)

zmluvný partner: Lenka Pukáčová

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková

15.8.2012

číslo: 224/2012

Názov: Dodatok č. 1/2012 k Dohode o ukončení Zmluvy č. 39/2007 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

Typ: dodatok

Predmet: zmena čl. II Dohody č. 152/2012 o ukonční zmluvy č. 39/2007 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely

cena: 0,- EUR

dátum uzatvorenia: 30.07.2012

dátum zverejnenia: 15.08.2012

Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy (najskôr 16.08.2012)

zmluvný partner: Lenka Pukáčová

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Gajdošíková
6.11.2012

a) názov dokumentu :

Zmluva č. 340/2012 o nájme pozemku

b) identifikácia účastníkov zmluvy: euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová č. 2, 831 01 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy : nájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá : 05.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy : deň nasledujúci po dni jej zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 07.11.2015

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

a) názov dokumentu : Zmluva č. 478/2012 o nájme pozemku

b) identifikácia účastníkov zmluvy: VILLA RUSTICA, s.r.o. Zámocká č. 36, 811 01 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy : nájom časti pozemku parc. č. 3477/4

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá : 18.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy : deň nasledujúci po dni jej zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: doba neurčitá

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo: 406/2012

Názov: Dohoda o ukončení nájmu

Typ: dohoda

Predmet: ukončenie nájomnej zmluvy č. 10/2005

cena: 0,- EUR

dátum uzatvorenia: 19.12.2012

dátum zverejnenia: 20.11.2012

Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy (najskôr 21.11.2012)

zmluvný partner: Miroslav Sedláček

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           481/2012

Názov:        Dodatok č. 3/2012 k zmluve č. 1/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 9.01.2004

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           150,- EUR

dátum uzatvorenia:     17.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    Peter Horniak a Terézia Horniakvá

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           477/2012

Názov:        Dodatok č. 3/2012 k zmluve č. 49/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 4.11.2004

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           392,- EUR

dátum uzatvorenia:     17.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    Ing. Erika Chamrazová a Ing. Štefan Chamraz, Csc.

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:          454/2012

Názov:        Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 8/2004 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely zo dňa 19.04.2007

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           371,60 EUR

dátum uzatvorenia:     17.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    Ing. Štefan Ďurčat

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková

 

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           472/2012

Názov:        Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 17/2008 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely zo dňa 25.02.2008

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           318,- EUR

dátum uzatvorenia:     11.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    Peter Dvorský

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           479/2012

Názov:        Dodatok č. 2/2012 k zmluve č. 12/2006 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 15.03.2006

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           37,- EUR

dátum uzatvorenia:     19.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    Ing. Miroslav Hapčo

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková

 

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           480/2012

Názov:        Dodatok č. 3/2012 k zmluve č. 49/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 4.11.2004

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           392,- EUR

dátum uzatvorenia:     17.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    František Hlaváč

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           534/2012

Názov:        Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 14/2007 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely zo dňa 4.6.2007

Typ:            dodatok k zmluve

Predmet:      úprava výšky nájomného a zosúladenie ostaných podmienok nájmu

cena:           181,- EUR

dátum uzatvorenia:     20.12.2012

dátum zverejnenia:     20.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    Ing. František Golian

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíková


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny