16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokNájomné zmluvyPrenájom bytov

Prenájom bytov

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá
21.10.2011

dodatok č. 1 k NZ 254-15-14/2010

typ zmluvy: nájomná zmluva

názov zmluvy : dodatok č. 1 k NZ

dátum podpisu 20.10.2011

zmluvný partner : Renata Renczesová

dátum zverejnenia : 21.10.2011

JUDr. Eva Fridrichová


č. zmluvy : 2011-01-04/MČ

typ zmluvy: nájomná zmluva

názov zmluvy : zmluva o nájme bytu

dátum podpisu 19.12.2011

zmluvný partner : Zuzana Buzgovičová

dátum zverejnenia : 19.12.2011

JUDr. Hofmannová

22.12.2011

názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti č. 11/2006

dátum podpisu: 28. 11. 2011

zmluvný partner : Tibor Kulík

dátum zverejnenia : 22.12.2011

JUDr. Hofmannová

22.12.2011

č.. dodatku: dodatok č. 4

k zmluv. č.: 17/2004

názov zmluvy : Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme pozemku č. 17/2004

dátum podpisu: 29. 11. 2011

zmluvný partner : Peter Kraus

dátum zverejnenia : 22.12.2011

JUDr. Hofmannová

28.12.2011

č. zml: dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 136/2007

typ zmluvy: dodatok k zmluve o stravovaní dôchodcov

názov zmluvy: Dodatok č.3 k zmluve o stravovaní dôchodcov č. 136/2007 zo dňa 7.12.2007

dátum podpisu: 5.12.2011

zmluvný partner: Tomáš Mészároš- PINO s.r.o.č. zmluvy : 240-01-2012

typ zmluvy: Dohoda o ukončení nájmu obytnej miestnosti

názov zmluvy : dohoda o skončení nájmu obytnej miestnosti

dátum podpisu 24.05.2012

zmluvný partner : PaedDr. Katarína Panasiuková

dátum zverejnenia : 28.05.2012


25.6.2012

a) názov zmluvy: Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 9807/3595/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Dagmar Maas

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 EUR

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 25.06.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 26.06.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.07.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

  JUDr. Mária Gajdošíková
29.6.2012

a) názov zmluvy: Dodatok k nájomnej zmluve k služobnému bytu 260-16-06/2011, č. 01/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Nataša Hrančová

c) popis predmetu zmluvy: dodatok č. 01/2012

d) celková hodnota predmetu: 0 EUR

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 03.07.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 04.07.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.07.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


  JUDr. Mária Gajdošíková
29.6.2012

a) názov zmluvy: Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 9729/3595/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Barbora Baro3ov8

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 EUR

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 27.06.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 27.06.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.09.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

  JUDr. Mária Gajdošíková
1.8.2012

názov zmluvy: Dohoda o ukončení nájmu

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Katarína Renczesová

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 30.07.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.07.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková


názov zmluvy:

Nájomná zmluva k bytu"Bytový dom Pri kríži"

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Katarína Renczesová

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 31.07.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.07.2015

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


28.9.2012

názov zmluvy: Nájomná zmluva č. 254-17-03/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Ing. Slávka Boledovičová

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 27.09.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.10.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.09.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
30.9.2012

názov zmluvy: Nájomná zmluva na byt v bytovom dome Pri kríži" č. 2012-02-22/MAG

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Róbert Bukaj

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 28.09.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.10.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.09.2015

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

7.11.2012

názov zmluvy:

nájomná zmluva č. 254-15-21/2010
b) identifikácia účastníkov zmluvy: Mgr. Kvetoslava Ambrusová

c) popis predmetu zmluvy: dodatok č. 01/2012

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 31.10.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.09.2014

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
14.11.2012

názov zmluvy: nájomná zmluva č. 254-15-21/2010

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Peter Šimčík

c) popis predmetu zmluvy: dodatok č. 240-01-2012

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 14.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

 JUDr. Mária Gajdošíková
21.11.2012

názov zmluvy:

nájomná zmluva č. 2010-02-13/MČ
b) identifikácia účastníkov zmluvy: Jana Telárová

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu v Bytovom dome Pri kríži

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.11.2015

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
21.11.2012

názov zmluvy:

nájomná zmluva č. 2010-02-13/MČ (45 kB)

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Alexandra Jonisová

c) popis predmetu zmluvy: dodatok č. 16985/3595/2012

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.11.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
30.11.2012

názov zmluvy:

16984/3595/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Anna Mádelová

c) popis predmetu zmluvy: Dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola dohoda uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti dohody: 30.11.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
30.11.2012

názov zmluvy:

16986/3595/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Jana Telárová

c) popis predmetu zmluvy: Dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola dohoda uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti dohody: 30.11.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
30.11.2012

názov zmluvy:

nájomná zmluva č. 2012-02-24/MČ
b) identifikácia účastníkov zmluvy: Anna Mádelová

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu v Bytovom dome Pri kríži

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.11.2015

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
30.11.2012

názov zmluvy:

nájomná zmluva č. 254-17-04/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Alexandra Jonisová

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.11.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

názov zmluvy: zmluva č. 254-17-05/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Saratovská 15

c) popis predmetu zmluvy: zmluva o nájme bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 15.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.01.2013

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


JUDr. Mária Gajdošíková


názov zmluvy: zmluva č. 254-17-07/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Považanova 2

c) popis predmetu zmluvy: zmluva o nájme bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 20.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.01.2013

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: neurčito

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo:           499/2012

Názov:        Dohoda o ukončení nájmu

Typ:            dohoda

Predmet:      ukončenie nájomnej zmluvy č. 40/2008

cena:           0,- EUR

dátum uzatvorenia:     20.12.2012

dátum zverejnenia:     21.12.2012

Dátum účinnosti:      deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner:    František Dávid

Zodpovedný:    JUDr. Gajdošíkovánázov zmluvy: zmluva č. 19287/3595/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Repašského 1

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 18.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíkovánázov zmluvy: zmluva č. 2012-01-04/MČ

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Pri kríži 22A

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu v Bytovom dome Pri kríži

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 18.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.01.2013

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2015

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíkovánázov zmluvy: zmluva č. 254-17-06/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Repašského 1

c) popis predmetu zmluvy: nájomná zmluva k bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 18.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.01.2013

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíkovánázov zmluvy: 19284/3595/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Pri kríži 22A

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o ukončení nájmu bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 18.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny