23. februára 2020
Meniny má Roman
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na dodávateľa stravy pre žiakov a pedagógov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Kritéria pre výber dodávateľa:

1. Minimálne 5 rokov zaradení v sieti školských zariadení

2. Minimálne dve referencie na kvalitu stravy a služby s tým spojené

3. Hlavná kuchárka minimálne 3 roky praxe v odbore

4. Preukázanie schopnosti poskytovania stravy pre 500 – 550 stravníkov

Podmienky: Dodržiavanie VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti uskutoční prieskum trhu na dodávateľské murárske a vodárenské práce v sociálnom zariadení do 5000 €.
  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na dodávateľa bezpečnostného prekrytia radiátorov v materskej škole.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava - Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na dodávateľa kompletných detských súprav do postieľok do materskej škôlky v predpokladanej cene 3 000,- Eur.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava - Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na dodávateľa detských postieľok do materskej škôlky v predpokladanej cene 1 500,- Eur.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Materská škola Pekníkova 4 v zriaďovateľskej pôsobnosti Miestneho úradu, mestskej časti Bratislava - Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na dodávateľa elektronického kamerového vrátnika v predpokladanej cene 1 500,- Eur.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava - Dúbravka oznamuje,
že uskutoční prieskum trhu na dodávateľa nerezového zariadenia nábytku do školských jedální v predpokladanej cene 20 000,- Eur.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny