6. júna 2020
Meniny má Norbert
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na nasledovné práce na ulici Pod záhradami:
- Oprava chodníka zo zámkovej dlažby o výmere 1,4 m2
v predpokladanej hodnote do 234.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na nasledovné práce:
- Oprava chodníka pred kostolom Ducha svätého zo zámkovej dlažby o výmere 4,5 m2
v predpokladanej hodnote do 750.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na nasledovné práce:
- Odstránenie havárie na prepadnutej betónovej ploche na parkovisku na Repašského ul. ( vchod z ulice Pod záhradami )
- osadenie 4 ks stĺpov na chodníku na Považanovej ulici
- vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby na Fedákovej ulice o výmere 60 m2
v predpokladanej cene do 16.500.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na nasledovné práce pred Tatra bankou:
- D+M 3 ks stĺpikov, v=110 cm, priemer: 80 mm
- D+M 1 ks sĺpika odnímateľného, v=110 cm, priemer: 80 mm- náter stĺpov
v predpokladanej hodnote do 700.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na nákup výpočtovej techniky v predpokladanej cene do 4800 EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutočňuje prieskum trhu na nasledovné práce pred Domom kultúry:

- Demontáž starej poškodenej rampy,
- D+M 2 ks stĺpikov, v=76 cm, priemer: 22 cm,
- Dodávka oceľovej platne na odvodňovací žľab - 2 ks

v predpokladanej cene do 962.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na opravu chodníka na Považanovej ulici v MČ Bratislava-Dúbravka v predpokladanej cene do 750.- EUR bez DPH.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny