25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyVerejno-obchodná súťaž

Verejno-obchodná súťaž

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

v   zmysle  § 9a ods. 9 v   spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. o   majetku obcí v   znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o   nájme nebytových priestorov.

Bližšie inforámácie( 31kB)


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny