25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyOznámenie

Oznámenie

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu obstarávateľa Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-slovenskej-republiky-bratislavy

 

Písomné stanoviská môže verejnosť doručiť do 07.11.2015 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor enviromentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

 

sprievodný list (218 kB)« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny