16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPredaj majetkuZmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá
21.09.2011

Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

č. zmluvy : 09 0 8281 11

typ zmluvy: predaj majetku-Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy : zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

dátum podpisu 20.09.2011

zmluvný partner :

dátum zverejnenia : 21.09.2011

JUDr. Eva Fridrichová

24.10.2011

Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku

č. zmluvy: 09 0 8294 11

typ zmluvy:Predaj majetku - Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy: zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku

dátum podpisu: 24.10.2011

zmluvný partner: PhDr. Luciena Matulová

dátum zverejnenia: 24.10.2011 

JUDr. Eva Fridrichová

25.11.2011

zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

č. zmluvy: 09 0 8260 11

typ zmluvy:Predaj majetku - Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy: zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

dátum podpisu: 25.11.2011

zmluvný partner: nezverejňuje sa

dátum zverejnenia: 25.11.2011 

JUDr. Eva Fridrichová

28.11.2011

Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

č. zmluvy: 09 0 8286 11

typ zmluvy:Predaj majetku - Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy: zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

dátum podpisu: 28.11.2011

zmluvný partner: nezverejnuje sa

dátum zverejnenia: 28.11.2011


JUDr. Eva Fridrichová

24.10.2011

zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku

č. zmluvy: 09 0 8294 11

typ zmluvy:Predaj majetku - Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy: zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku

dátum podpisu: 24.10.2011

zmluvný partner: PhDr. Luciena Matulová

dátum zverejnenia: 24.10.2011

JUDr. Eva Fridrichová

19.12.2011

č. zmluvy : 09 0 8273 11

typ zmluvy: zmluva o prevode vlastníctva bytu

názov zmluvy : zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záloľného práva

dátum podpisu 19.12.2011

zmluvný partner : nezverejňuje sa

dátum zverejnenia : 19.12.2011

JUDr. Hofmannová

19.12.2011

č. zmluvy : 09 0 8326 11

typ zmluvy: zmluva o prevode vlastníctva bytu

názov zmluvy : zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záloľného práva

dátum podpisu 19.12.2011

zmluvný partner : nezverejňuje sa

dátum zverejnenia : 19.12.2011

JUDr. Hofmannová

21.09.2011

Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

č. zmluvy : 09 0 8289 11

typ zmluvy: predaj majetku-Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

názov zmluvy : zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záložného práva

dátum podpisu 20.09.2011

zmluvný partner :

dátum zverejnenia : 21.09.2011

JUDr. Fridrichová
2012


30.1.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu za obdobie 30.1.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.

Zverejnené dňa: 30.1.2012

JUDr. Mária Gajdošíková


1.3.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu za obdobie 01.03.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.

Zverejnené dňa: 01.03.2012


JUDr. Mária Gajdošíková


30.04.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu za obdobie 30.04.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.

Zverejnené dňa: 30.04.2012

JUDr. Mária Gajdošíková
14.5.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu za obdobie 14.05.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.

Zverejnené dňa: 14.05.2012

JUDr. Mária Gajdošíková

7.8.2012

názov zmluvy: zmluva č. 09 0 8348 12

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Švantnerova 4, 841 01 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy: zmluva o prevode vlastníctva bytu, zriadení záožného práva

d) celková hodnota predmetu: 740,04 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 06.08.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 0

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

 JUDr. Mária Gajdošíková


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny