16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokDohody

Dohody

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá
28.12.2011

č. zmluvy: 02/2011/D

typ zmluvy: dohoda

názov zmluvy: dohoda o postupnom splácaní pohľadávky

dátum podpisu: 28.12.2011

zmluvný partner: Svetoslava Rašková

dátum zverejnenia: 28.12.2011

JUDr. Hofmannová

29.03.2012

a) názov zmluvy: Dohoda o urovnaní č. 74/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Tatra banka a.s.

Sídlo: Hodžovo nám. č. 3, 811 06 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy: úprava podmienok zmluvy

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 28.03.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 29.03.2012

g) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

29.03.2012

a) názov zmluvy: Dohoda o urovnaní č. 125/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Vlastníci bytov na Bošániho ul. č. 1- 5, v zastúpení: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., Sídlo: Fedákova 1, 841 02 Bratislava, Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Mikšík

c) popis predmetu zmluvy: urovnanie sporných PaP súvisiacich s úhradou nájomného a služieb

d) celková hodnota predmetu: 31,10 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 26.03.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 30.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy:

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


JUDr. Mária Gajdošíková

6.9.2012

a) názov zmluvy: Dohoda o urovnaní č. 187/2012

b) identifikácia účastníka zmluvy: Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV

obvodné oddelenie PZ Dúbravka

Saratovská 24/A, 844 22 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy: urovnanie sporných PaP - nájomné za užívanie NbP a poplatok za služby spojené s nájmom

d) celková hodnota predmetu: 35,45 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 05.09.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: deň po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 20.09.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

21.11.2012

názov zmluvy:

Dohoda o výmene bytu

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Anna Mádelová, Alexandra Jonisová, Jana Telárová

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o výmene bytu

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 13.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.11.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
21.11.2012

názov zmluvy:

1/2012/OB

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Alexandra Jonisová

c) popis predmetu zmluvy: Dohoda o pristúpení k záväzku

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 30.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.11.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny