16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokDodávateľské zmluvyZmluvy o dielo

Zmluvy o dielo

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá
07.09.2011

Zmluva o dielo

č. zmluvy : 178/2011

typ zmluvy: dodávateľská

názov zmluvy : "Oprava a rekonštrukcia komunikácii III. a IV. triedy v roku 2011 v MČ Bratislava-Dúbravka" dátum podpisu: 05.09.2011 Zmluvný partner: Asfaltec, s.r.o. Dátum zverejnenia : 07.09.2011

Ing.Anton Lisý

23:09.2011

Zmluva o umeleckom výkone č.: 201/2011

č. zmluvy : 201/2011

typ zmluvy: dodávateľská zmluva

názov zmluvy : Zmluva o umeleckom výkone č.: 201/2011

dátum podpisu: 23.9.2011

zmluvný partner: Vladimíra Kosorinská

dátum zverejnenia : 23.9.2011

PhDr. Katarína Vaškaninová

23.09.2011

Zmluva o umeleckom výkone č.: 200/2011

č. zmluvy : 200/2011

typ zmluvy: dodávateľská zmluva

názov zmluvy : Zmluva o umeleckom výkone č.: 200/2011

dátum podpisu: 23.9.2011

zmluvný partner: Ľudovít Jakubove

dátum zverejnenia : 23.9.2011

PhDr. Katarína Vaškaninová

23.09.2011

Zmluva o umeleckom výkone č.: 199/2011

č. zmluvy : 199/2011

typ zmluvy: dodávateľská zmluva

názov zmluvy : Zmluva o umeleckom výkone č.: 199/2011

dátum podpisu: 23.9.2011

zmluvný partner: Róbert Zimányi

dátum zverejnenia : 23.9.2011

PhDr. Katarína Vaškaninová

11.9.2012

Číslo:269/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Zmluva o umeleckom výkone

Predmet:

Inštruktorka Zumby

Cena:

25,- Eur

Dátum uzatvorenia:

11.09.2012

Dátum zverejnenia:

11.09.2012

Dodávateľ:

Barbora Vajgelová

Ulica, číslo:

Tranovského 16

Mesto:

Bratislava

Dátum účinnosti:

22.09.2012

Dátum platnosti do:

22.09.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

     Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová

11.9.2012

Názov zákazky: "Rekonštrukcia zdroja tepla s palivovou základňou zemný plyn"

Typ HZ: Zmluva o dielo

Charakter prác: stavebno - montážne práce

Dodávateľ: PETRA +, spol. s r.o.

Cena za zhotovenie diela:101.527,20.- EUR

Zodpovedná osoba: Ing. Anton Lisý

Ing. Anton Lisý

2012


  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá
20.7.2012

Zmluva o dielo č. 45/2012Dodatok k zmluve 45/2012
19.7.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 138/2010

Číslo:

22/2012 (zmluva má č. 26/2010)

Názov:

Zmluva o dielo

Typ:

softvér

Predmet:

dodanie modulov informačného systému SAMO

Cena:

2880 Eur

Dátum uzatvorenia:

18.7.2012

Dátum zverejnenia:

19.7.2012

Dodávateľ:

TRIMEL s.r.o.

Ulica, číslo:

J. Smreka 22

Mesto:

Bratislava

Dátum účinnosti:

20.7.20112

Dátum platnosti do:

neuvedený

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Organizačné oddelenie

Zodpovedný:

Ing. Gabriel Kosnáč


3.8.2012

Číslo:

229/2012

Názov: Zmluva o dielo

Typ:

Dodávateľská

Predmet:

Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii III. a IV. triedy v roku 2012 – 2013 v mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Cena:

239.988.- EUR s DPH

Dátum uzatvorenia:

26.07.2012

Dátum zverejnenia:

3.8.2012

Dodávateľ:

Asfaltec, s.r.o.

Ulica, číslo:

Černyševského 26,

Mesto:

851 01 Bratislava

Dátum účinnosti:

od 4.8.2012

Dátum platnosti do:

30.06.2013

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností

Zodpovedný:

     Ing. Anton Lisý


Ing. Anton Lisý

2.8.2012

Číslo:

227/2012

Názov:

Zmluva o dielo č.6/2012

Typ:

Zmluva o stavebných úpravách

Predmet:

Výmena okien v budove školy Bilíkova 34

Cena:

23 981,11 Eur s DPH

Dátum uzatvorenia:

31.07.2012

Dátum zverejnenia:

2.08.2012

Dodávateľ:

YUKO s.r.o.

Ulica, číslo:

Vajanského 909/4

Mesto:

Galanta

Dátum účinnosti:

3.08.2012

Dátum platnosti do:

Ukončenie realizácie diela 31.8.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie prevádzky a správy

Zodpovedný:

     Ing. Vladimíra Nemčoková


Ing. Vladimíra Nemčoková

1.8.2012

Číslo:

228/2012

Názov:

Zmluva o dielo

Typ:

Dodávateľská

Predmet:

Odstránenie betónových múrikov okolo pieskovísk ,likvidácia vzniknutého odpadu, úprava terénu a zatrávnenie plochy v Materskej škole Pekníkova 4.

Cena:

4748,40 EUR

Dátum uzatvorenia:

1.8.2012

Dátum zverejnenia:

2.8.2012

Dodávateľ:

Ing. František Gogora –AFC PLUS

Ulica, číslo:

Rozvodná 7

Mesto:

831 01 Bratislava

IČO:

22648976

Dátum účinnosti:

od 2.8.2012

Dátum platnosti do:

31.08.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie životného prostredia

Zodpovedný:

     Ing. Jana Chválová


     Ing. Jana Chválová

17.9.2012

Číslo:

305/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Zmluva o umeleckom výkone

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

150,- Eur

Dátum uzatvorenia:

17.09.2012

Dátum zverejnenia:

17.09.2012    

Dodávateľ:

Ing. Miroslava Šimeková

Ulica, číslo:

Eisnerova 19

Mesto:

Bratislava

Dátum účinnosti:

23.09.2012

Dátum platnosti do:

23.09.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

     Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová

18.9.2012

Číslo: 312/2012

Názov: Zmluva o dielo

Typ: zmluva

Predmet: výroba a tlač Dúbravského spravodajcu

Cena: 2622,48 eur/1 číslo Ds s DPH

Dátum uzatvorenia: 11.09.2012

Dátum zverejnenia: 18.09.2012

Dátum účinnosti: 1.10.2012 – 31.01.2014

Zmluvný partner: Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

PhDr. Michal Kriško
17.9.2012

Číslo:

305/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Zmluva o umeleckom výkone

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

150,- Eur

Dátum uzatvorenia:

17.09.2012

Dátum zverejnenia:

17.09.2012    

Dodávateľ:

Ing. Miroslava Šimeková

Ulica, číslo:

Eisnerova 19

Mesto:

Bratislava

Dátum účinnosti:

23.09.2012

Dátum platnosti do:

23.09.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

     Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová

22.9.2012

Číslo:

306/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

400,-eur

Dátum uzatvorenia:

22.9.2012

Odberateľ:

Ľudovít Jakubove

Ulica, číslo:

Cabanova 13/B

Mesto:

841 02, Bratislava

Dátum účinnosti:

22.9.2012

Dátum platnosti do:

22.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

307/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

300,-eur

Dátum uzatvorenia:

22.9.2012

Odberateľ:

Mája Velšicová

Ulica, číslo:

Porubského 7

Mesto:

811 06 Bratislava

Dátum účinnosti:

22.9.2012

Dátum platnosti do:

22.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

308/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

200,-eur

Dátum uzatvorenia:

22.9.2012

Odberateľ:

Branislav Droba

Ulica, číslo:

Kpt. Rašu 27

Mesto:

841 01 Bratislava

Dátum účinnosti:

22.9.2012

Dátum platnosti do:

22.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

309/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

300,-eur

Dátum uzatvorenia:

22.9.2012

Odberateľ:

Vladimíra Kosorinská

Ulica, číslo:

Ľ Zúbka 29

Mesto:

841 01 Bratislava

Dátum účinnosti:

22.9.2012

Dátum platnosti do:

22.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

310/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

400,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Róbert Zimányi

Ulica, číslo:

Štepná 4

Mesto:

841 01 Bratislava

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

311/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

300,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Jozef Kebis

Ulica, číslo:

Dunajská 17

Mesto:

900 28 Ivanka pri Dunaji

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

313/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

200,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Ján Hájiček

Ulica, číslo:

Pažitná 34

Mesto:

917 00 Trnava

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

314/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

100,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Maroš Repík

Ulica, číslo:

Ľ. Zúbka 5

Mesto:

841 01 Bratislava

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

315/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

100,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Stanislav Vachuna

Ulica, číslo:

Exnárova 28

Mesto:

821 03 Bratislava

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

316/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

100,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Mgr. Sylvia Kollmannová

Ulica, číslo:

Štúrová 532 19/A

Mesto:

900 33 Marianka

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

317/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

100,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Rastislav Rigo

Ulica, číslo:

Okružná 6498/12

Mesto:

917 02 Trnava

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

318/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

100,-eur

Dátum uzatvorenia:

23.9.2012

Odberateľ:

Marek Kochanský

Ulica, číslo:

Donnerova 33

Mesto:

851 02 Bratislava

Dátum účinnosti:

23.9.2012

Dátum platnosti do:

23.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

22.9.2012

Číslo:

320/2012

Názov:

Zmluva o umeleckom výkone

Typ:

Dodávateľská zmluva

Predmet:

Vystúpenie

Cena:

150,-eur

Dátum uzatvorenia:

22.9.2012

Odberateľ:

Martin Kompas

Ulica, číslo:

J. Alexyho 3

Mesto:

841 01 Bratislava

Dátum účinnosti:

22.9.2012

Dátum platnosti do:

22.9.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

Mgr. Marianna Korbelová

   Mgr. Marianna Korbelová

28.11.2012

číslo zmluvy: 382/2012

názov: zmluva o umeleckom výkone

predmet: spevácke vystúpenie

cena. 300,00 Eur

dátum uzatvorenia: 14.11.2012

dátum zverejnenia:

dodávateľ: Maja Velšicová, Porubského 7, 811 06 Bratislava

dátum účinnosti: deň po zverejnení

dátum platnosti: 26.11.2012

organizácia: Mestská časť Bratislava-Dúbravka

útvar. oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

zodpovedný. JUDr. Izabela Rosíková

JUDr. Izabela Rosíková

Č. zmluvy: 446/2012

Typ zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone

Názov zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone č. 446/2012

Dátum podpisu: 30.11.2012

Zmluvný partner: Michal Urban

Dátum zverejnenia: 30.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová


 Mgr. Mariana Korbelová


Č. zmluvy: 443/2012

Typ zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone

Názov zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone č. 443/2012

Dátum podpisu: 30.11.2012

Zmluvný partner: Jiří Černý

Dátum zverejnenia: 30.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

 Mgr. Mariana Korbelová

Č. zmluvy: 442/2012

Typ zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone

Názov zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone č. 442/2012

Dátum podpisu: 30.11.2012

Zmluvný partner: Ing. Miroslava Šimeková

Dátum zverejnenia: 30.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

 Mgr. Mariana Korbelová

Č. zmluvy: 441/2012

Typ zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone

Názov zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone č. 4412012

Dátum podpisu: 30.11.2012

Zmluvný partner: Ing. Lukáš Fodrek

Dátum zverejnenia: 30.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

 Mgr. Mariana Korbelová

Č. zmluvy: 440/2012

Typ zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone

Názov zmluvy: Zmluva o umeleckom výkone č. 440/2012

Dátum podpisu: 30.11.2012

Zmluvný partner: Bratislavské mažoretky A&M

Dátum zverejnenia: 30.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

 Mgr. Mariana Korbelová

Zmluva o dielo 2/2012

Číslo:

532/2012

Názov:

Dodatok č. k Zmluve o dielo č.13/2012

Typ:

Zmluva o stavebných úpravách – zmena lehoty realizácie diela

Predmet:

ZŠ Nejedlého 8 – rekonštrukcia teplovodného kanála

Cena:

Dátum uzatvorenia:

17.12.2012

Dátum zverejnenia:

20.12.2012

Dodávateľ:

YUKO s.r.o.

Ulica, číslo:

Vajanského 909/4

Mesto:

Galanta

IČO:

31439926

Dátum účinnosti:

21.12.2012

Dátum platnosti do:

Ukončenie realizácie diela 16.1. 2013

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie prevádzky a správy

Zodpovedný:

     Ing. Vladimíra Nemčoková

Ing. Vladimíra Nemčoková


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny