6. októbra 2022
Meniny má Natália
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyZverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer:

1.    predať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa

  • pozemok, parc. č. 1625/11, k. ú. Dúbravka, Ing. Monike Deneva;
  • pozemky parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. Dúbravka, Ing. Lucii Rojikovej;
  • pozemky k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1, Mgr. Martine Lubyovej, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej a parc. č. 1775/3, MUDr. Petrovi Margitfalviovi a MUDr. Jane Margitfalviovej.

2.    predať podľa § 9a ods. 8 písm. b) priamym predajom

  • pozemky, parc. č. 866/3, 866/4, 866/5, 866/10, 866/9, 1536/47 a 1536/48 k. ú. Dúbravka, Oľge Dakkakovej;
  • pozemky, parc. č. 1804/7, 1804/10 a 1804/14, k. ú. Dúbravka, Kvetoslave Lazorišákovej.

3.    prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

  • pozemky, parc. č. 3446/77 a 3418/14, k. ú. Dúbravka Alojzovi Hajdučíkovi;
  • časť pozemku, parc. č. 3175/2, k. ú. Dúbravka, Občianskemu združeniu Dúbravčan;
  • pozemky, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely žiadateľom zo zoznamu žiadateľov;
  • pozemok, parc. č. 3692, k. ú. Dúbravka Eve Zuzulovej,
  • pozemok parc. č. 2744/2 k. ú. Dúbravka, Športovému klubu „Modrý Mustang“.« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny