12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyZverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, spoločnosti EUPHORIA  GASTRO s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  • Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, PhDr. Vladimíre Jackovej, ako  prípad hodný osobitného  zreteľa.
  • Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3470/4, k. ú. Dúbravka, Športovému klubu policajnej kynológie, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  • Návrh na úpravu a prenájom priľahlej časti komunikácie pozemok reg. „E“ parc. č. 2199/101.
  • Návrh na nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na Pekníkovej č. 6, British  International School s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  • Návrh   na   nájom   nebytových   priestorov   v  Základnej   škole  Bilíkova,  občianskemu  združeniu KALGATIS, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  • Návrh  na  nájom  pozemkov  spoločnosti  NUBIUM  s. r. o., na  umiestnenie  reklamných  zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny