12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyZverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer:

1.    predať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa

  • časť pozemku registra „E“ parc. č. 2199/501 a pozemok registra „C parc. č. 866/1 k. ú. Dúbravka;
  • časť pozemku registra „E“ parc. č. 2199/501 k. ú. Dúbravka;
  • pozemky registra „E“ parc. č. 3191/400, 3192/200 a 3191/100 k. ú. Dúbravka.

2.    prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • nebytové priestory nachádzajúce sa na 2. NP stavby Pekníkova č. 4, súp. č. 1953, postavenej na pozemku parc. č. 1418, k. ú. Dúbravka;
  • pozemky registra „C“ parc. č. 4072/1, 4072/2, 4073/1 a 4073/2 k. ú. Dúbravka;
  • časť pozemku parc. č. 1443/4, k. ú. Dúbravka;
  • časť pozemku parc. č. 2908/3, k. ú. Dúbravka;
  • časť pozemku registra „E“ par. č. 1040, k. ú. Dúbravka.

« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny