20. septembra 2020
Meniny má Ľuboslav
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyZverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer:

  1. predať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemky 213/20, 213/21, 213/22, 213/25 a 213/2 k. ú. Dúbravka.
  2. prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa:
    • časti pozemkov parc. č. 3401/99, 2401/40 a 2403/6, k. ú. Dúbravka;
    • časti pozemkov parc. č. 4097/4 a 4097/5, k. ú. Dúbravka;
    • časť pozemku parc. č. 739 k. ú. Dúbravka;
    • časť pozemku parc. č. 1335/2 k. ú. Dúbravka.

« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny