12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyPolyfunkčný komplex Polianky

Polyfunkčný komplex Polianky

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, zastúpená starostom MČ RNDr. Martinom Zaťovičom oznamuje verejnosti, že na základe požiadavky oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava, si Vás dovoľujeme informovať o zmene navrhovanej činnosti

„Polyfunkčný komplex Polianky“

navrhovateľa Jannis s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava.

    Do dokumentu je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na ulici Pri kríži 14. Písomné stanoviská môže verejnosť zaslať do 12.06.2015 na adresu:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava.

Zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania (1 MB)


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny