23. februára 2020
Meniny má Roman
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyOznámenie

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • časti pozemkov parc. č. 3108/300 a 1437/1, k. ú. Dúbravka, spoločnosti Akzent Media, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave;
  • časť pozemku parc. č. 1336/7, v k. ú. Dúbravka, spoločnosti KUGLUF spol. s r. o. so sídlom v Bratislave;
  • časť pozemku parc. č. 3175/19, k. ú. Dúbravka, PhDr. Monike Uzsák Šuminovej s manželom Ing. Róbertom Uzsákom;
  • časť pozemku parc. č. 1336/7, v k. ú. Dúbravka, Viliamovi Nagyovi;
  • časť pozemku parc. č. 2909/2, k. ú. Dúbravka, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Bazovského 1-5 v Bratislave;
  • časť pozemku parc. č. 1336/7, v k. ú. Dúbravka, Zoltánovi Kublihovi;
  • časť pozemku parc. č. 1336/7, v k. ú. Dúbravka, Zoltánovi Takácsovi;
  • nebytový priestor v budove Pekníkova č. 4, k. ú. Dúbravka, spoločnosti Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o.

« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny